Det är akut kris för lärarstudenternas praktik

Lärosätena måste inrikta sig på att ställa om, inte ställa in, skriver bland andra Åsa Fahlén, förbundsordförande för Lärarnas Riksförbund.
Lärosätena måste inrikta sig på att ställa om, inte ställa in, skriver bland andra Åsa Fahlén, förbundsordförande för Lärarnas Riksförbund.

Lärarstudenterna har rätt att förvänta sig en kvalitativ och lärorik praktik.

Debatt 25 december 2020 12:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) är den viktigaste delen av lärarutbildningen.

Den är lärarstudenternas praktiska möte med verkligheten och helt central för en lärarutbildning av god kvalitet.

Det är viktigt för lärarstudenterna att kunna genomföra sin praktik även under rådande pandemi.

Just nu är det akut kris på många håll i landet när studenters examen skjuts upp och det råder oreda kring hur den verksamhetsförlagda utbildningen ska organiseras på ett smittsäkert, professionellt sätt.

Lärosätena måste inrikta sig på att ställa om, inte ställa in, och hitta hållbara digitala lösningar för genomförandet av den verksamhetsförlagda praktiken.

Därför kräver vi i Lärarnas Riksförbunds Studerandeförening:

- Att lärarstudenterna får dispens vad gäller den fysiska närvaron på den verksamhetsförlagda utbildningen

Lärosätena måste erbjuda studenten ett digitalt alternativ att kunna göra sin verksamhetsförlagda utbildning på distans i samråd med sin lärare. Vissa lärosäten ser prestige i att lyckas genomföra den verksamhetsförlagda utbildningen på ett traditionellt sätt, trots pandemin, i stället för att säkra studenternas hälsa. ​Det är oacceptabelt.

- Att digital verksamhetsförlagd utbildning införs

Folkhälsomyndighetens råd är tydliga vad gäller resande och att åka kollektivt. I våras gick det att genomföra den verksamhetsförlagda utbildningen på distans när gymnasieskolorna ställde om, och man fick möta sin handledare digitalt. Det är inte optimalt, men det är en bra lösning under rådande omständigheter.

- Att lärosätena anpassar sig och tar hänsyn till pandemin

Studenterna måste ges möjlighet att ta sig vidare i sin utbildning, eller ta sin examen. Lärosätena ska underlätta detta och komma med konstruktiva digitala lösningar.

Efter att den akuta situationen med coronapandemin är över måste följande genomföras för att kvaliteten i framtidens skola ska stärkas:

- Handledaren ska få avsatt tid i sin lärartjänst när hen åtar sig en VFU-student

Tillräcklig tid måste avsättas inom den reglerade arbetstiden.

- Lärarstudenterna ska garanteras verksamhetsförlagd utbildning i rätt årskurs och i rätt ämne

Om man har valt gymnasieinriktning ska man inte ha sin verksamhetsförlagda utbildning på lågstadiet, och om man har valt svenska ska man inte ha sin verksamhetsförlagda utbildning i samhällskunskap.

- Individuell ekonomisk ersättning till legitimerade och behöriga lärare och handledare

Det får aldrig ske att en anställd utan lärarlegitimation eller att någon utan handledarutbildning handleder en VFU-student. Alla handledare ska få individuell ekonomisk ersättning.

- Nationellt avtal med finansiering

För att garantera likvärdighet behöver ett nytt nationellt avtal ingås mellan staten, lärosätena och parterna kring ersättning och villkor. Samtidigt behöver statens ersättningsbelopp till lärosätena förstärkas.

- Skolhuvudmännens ansvar för den verksamhetsförlagda utbildningen ska regleras i skollagen. I dag saknas detta helt.

Det krävs stora insatser från arbetsgivarna, lärosätena och staten. Lärarstudenterna har rätt att förvänta sig en kvalitativ och lärorik praktik som ger dem avgörande kunskaper för det framtida läraruppdraget.

Ämnen du kan följa