Den kraftiga tillväxten i Skellefteå kräver mer

Förväntningarna på Skellefteå är skyhöga. Minst 10 000 nya arbetstillfällen och en befolkningsökning på minst 10 000 personer till 2025.
Förväntningarna på Skellefteå är skyhöga. Minst 10 000 nya arbetstillfällen och en befolkningsökning på minst 10 000 personer till 2025.

Den borgerliga alliansens politik värnar om ett tryggt och växande Skellefteå.

Debatt 15 januari 2021 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Ett nytt år med förhoppningar och nya möjligheter.

Förväntningarna på Skellefteå är skyhöga. Minst 10 000 nya arbetstillfällen genom företagsetableringar och en befolkningsökning på minst 10 000 personer till 2025.

Den borgerliga alliansens politik värnar om ett tryggt och växande Skellefteå med fokus på tillgänglighet, trygghet, effektivitet och samhällsutveckling.

Vi kommer att fortsätta driva på för fler bostäder och för att tillgången till byggbar mark ska öka.

Med ett borgerligt styre hade mer byggbar mark funnits. Vi ser med fördel att det byggs mer på landsbygden och i ytterområdena. Alla vill inte bo i centrala stan.

Med ett växande Skellefteå behövs investeringar i infrastruktur. Byggandet av nya E4 måste påskyndas. Vi vill styra trafiken bort från centrala stan. Majoriteten vill öka den.

Säkra och framkomliga vägar innebär trygghet. Därför måste vägunderhåll och snöröjning/halkbekämpning bli bättre.

Skellefteå ska ha en skola i världsklass. Skellefteborna kan inte förväntas acceptera att långt ifrån alla lämnar skolan med grundläggande kunskaper.

Satsningar på utbildning och kompetensförsörjning är i grunden en satsning på tillväxt. Skolverksamheterna bör få bättre förutsättningar så att fler elever lämnar skolan med grundläggande kunskaper. Mer tid för lärande och fler skickliga och välutbildade lärare behövs för att kunskapsresultaten ska höjas.

De flesta jobben skapas av små och medelstora företag. Vi vill att näringslivet ska bidra mer till Skellefteås utveckling och att kommunen bedriver mindre företagsverksamhet. Alliansen vill konkurrensutsätta fler kommunala verksamheter som bilverkstäder, städning, sotning, parkeringsövervakning och sophämtning.

Vi vill öka närproducerade produkter i upphandlingar.

Det är dags att kommunen upphandlar sin företagshälsovård. Gör företagshälsovården oberoende från kommunorganisationen som arbetsgivare och stimulera den fria företagsamheten. Det skulle öka förtroendet för kommunens arbetsmiljöarbete.

Alla har rätt att leva livet hela livet. Det ska finnas bostäder som passar när man blir gammal eller sjuk, både trygghetsboenden, hospice och platser på vård- och omsorgsboende. Alla ska kunna ta del av samhällsservicen.

Alliansen kräver en trygg och säker ambulanssjukvård. Ge Skellefteå tillbaka den förlorade ambulansen.

Ämnen du kan följa