Den fossilfria omställningen ska märkas i praktiken.

Vägen till ett fossilfritt samhälle är också vägen mot en ökad välfärd och högre livskvalitet.

Debatt 14 januari 2022 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

De stora investeringarna i industrin, för att minska utsläppen och stärka företagens konkurrenskraft, leder till diskussioner och konflikter. Om alltifrån tillstånd för elledningar och vindkraftverk till skogsbrukets hållbarhet. 

Det krävs en gemensam bild av hur omställningen ska gå till.

I en undersökning som Novus utfört på uppdrag av Fossilfritt Sverige kände endast sju procent, av de tillfrågade, till att utsläppen från Sverige minskat med cirka 30 procent sedan 1990. 

Utan kunskap om effekterna av de satsningar vi gjort hittills blir det svårare att motivera de steg vi behöver ta framåt. 

Vi behöver en samlad nationell berättelse och målbild för omställningen för att skapa handlingskraft, sänka risken för investerare och säkerställa att alla delar av landet får nytta av fossilfriheten.

Under året som gått har vi kunnat se stora framsteg inom tre områden:

- Vi har passerat en "tipping point", där den förnybara elen nu är så billig att den i många länder konkurrerar ut fossila energikällor. I Sverige är vindkraften den elproduktion som är billigast och växer snabbast. 

- Under hösten var mer än var fjärde ny personbil en elbil. Nu elektrifieras även lastbilarna och regeringen har slagit fast reduktionsplikten till 2030. Vilket innebär fortsatt ökad inblandning av biodrivmedel i all bensin och diesel för de fordon som redan rullar på vägarna.

- Näringslivet visar ledarskap genom att sätta upp mål inte bara för sina egna utsläpp utan för klimatpåverkan under produkters hela livscykel. 

Att Scania, Volkswagen och Volvo Cars sätter upp sådana mål gör det möjligt för både SSAB och H2  Green Steel att sälja fossilfritt stål. Trots att det är dyrare att tillverka.

Sveriges strategi är att påskynda utvecklingen genom att gå före på vägen till ett fossilfritt samhälle också är vägen mot ökad välfärd och högre livskvalitet. Samtidigt som våra fossilfria lösningar kan bidra till andra länders utsläppsminskningar. 

Denna modell är i sig troligen Sveriges viktigaste exportprodukt och vår största möjlighet att påverka de globala utsläppen.

Trots att tempot i omställningen går för sakta bedömer vi att det fortfarande går att lösa klimatkrisen om vi nu tar vara på det möjlighetsfönster som den nya mogna tekniken erbjuder. 

Politikens viktigaste uppgift under 2022, är att mobilisera alla aktörer i samhället för att utveckla världens första fossilfria välfärdsland.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa