Deltid i kostar kvinnor över fyra tusen i månaden

Lönerna i Sverige följer en tydlig klass och könstrappa där arbetarkvinnor tjänar minst och män i tjänstemannayrken tjänar mest.

”Att kvinnor i arbetaryrken har lägst löner har flera förklaringar. En är att vi i Sverige har en starkt könsuppdelad arbetsmarknad.”

”Att kvinnor i arbetaryrken har lägst löner har flera förklaringar. En är att vi i Sverige har en starkt könsuppdelad arbetsmarknad.”

Foto: Izabelle Nordfjell/TT

Debatt2024-03-15 04:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Arbetarkvinnor i Sverige tjänar tusentals kronor mindre än vad många tror. Detta löneglapp är en av de största orättvisorna på svensk arbetsmarknad och det är dags att arbetsgivarna agerar på detta jämställdhetsproblem. Det handlar om allas rätt till ett heltidsarbete det går att leva på.

Att kvinnor i arbetaryrken har lägst löner har flera förklaringar. En är att vi i Sverige har en starkt könsuppdelad arbetsmarknad. Män och kvinnor arbetar generellt i olika sorters yrken och sektorer. I de kvinnodominerade sektorerna är det lägre löner. Ju fler kvinnor i en bransch, desto lägre löner.

När maten, resorna och boendet blir dyrare är det de som redan tjänar minst som får det allra tuffast.

Det finns en helt avgörande sak att börja med. Kvinnor i arbetaryrken förlorar tusenlappar varje månad på att de inte tillåts arbeta heltid. Ingen grupp på arbetsmarknaden drabbas lika hårt av ofrivillig deltid som arbetarkvinnor. Alltså den grupp som redan från början har lägst löner. Det här handlar inte om kvinnor som har valt att jobba deltid. Vi ser det i välfärden där offentliga arbetsgivare ofta inte erbjuder heltid trots en skriande brist på arbetskraft. Vi ser det i den kvinnodominerade handeln där stora arbetsgivare allt oftare hyvlar arbetstiden.

Det här ger stora effekter direkt i kvinnors plånböcker. LO har tagit fram ett mått på vad de utbredda deltiderna betyder i faktisk månadslön. Här motsvarar genomsnittslönen för en kvinna i ett LO-yrke 29 100 kr månaden. Men då är alltså ingen hänsyn tagen till att alla som vill inte får arbeta heltid. Ungefär häften av arbetarkvinnorna i Västerbottens län arbetar deltid.

Den faktiska månadslönen är i själva verket 24 444 kr för LO-kvinnorna. I klartext betyder det att LO kvinnor i Västerbottens län förlorar 4 656 kronor i månaden jämfört med om de fick arbeta heltid. Varför accepterar vi som samhälle att arbetarkvinnor som grupp ska tjäna så mycket mindre än andra? Det är en orättvisa som går att förändra.

Arbetsgivare måste sluta upp med det utbredda missbruket av deltider. Alla som vill måste ha rätt till en heltidslön det går att leva på. Allt annat leder i förlängningen till ännu större orättvisor i form av att kvinnor får sämre pensioner och i slutänden sämre möjligheter att ta den ekonomiska makten över sina liv.