Dela ut delar av Skellefteå Krafts vinst

Skellefteå kraft AB gjorde ett rekordresultat på drygt 2 miljarder kronor för förra året. Ett resultat som överträffade budgeten med stor marginal. Samtidigt har många elkunder brottats med dyra elräkningar och jakten på att spara kilowattimmar för att hålla nere sina kostnader. Inte minst under december 2022 när priserna i elprisområde 1 var extremt dyra.

Debatt 19 april 2023 07:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Med anledning av detta står Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna bakom ett politiskt initiativ där vi föreslår att Skellefteå Kraft AB ska återföra en del av sin exceptionellt höga vinst för 2022 till kunderna i Skellefteå kommun. 

Vår bedömning är att ca 175 miljoner kronor av överskottet skulle kunna återföras till de lokala privatkunderna. På så sätt innebär vårt förslag att Skellefteå Krafts elkunder i kommunen skulle erhålla mellan ca 2 000 kr och upp till ca 20 000 kr i stöd. En majoritet av hushållen skulle erhålla mellan ca 4 900 kr och ca 7 000 kr i stöd. Viktiga pengar, inte minst för de som lever på marginalerna.

Bakgrunden till Skellefteå kraft AB:s resultat beror på flera faktorer. Dels bolagets offensiva och framgångsrika el-handel. Men det går inte att sticka under stolen att de höga elpriserna var en bidragande faktor. En faktor som har påverkat många hushåll och familjer med oväntat höga levnadskostnader. Genom att återföra en del av vinsten så kan vi stärka hushållen lokalt och ge dem bättre förutsättningar under året vi är inne i.

Vi har hämtat inspiration till förslaget från det offentligt ägda energiföretaget Jämtkraft, som under många år haft en rabattering till kunderna i bolagets ägarkommuner. Den så kallade ”lokalrabatten” ger kunderna rabatt på både den fasta månadsavgiften och varje förbrukad kilowattimme.

Att återföra en del av Skellefteå Krafts vinst till kunderna i Skellefteå kommun kommer vidare inte påverka Skellefteå Krafts planerade investeringar. Det ska också ses som en extra satsning till skellefteborna, vid sidan om de intäkter som kommunen årligen får ut från Skellefteå Kraft och vattenkraften, som går till driften av välfärden.

För oss känns det viktigt att stötta hushållen utöver det el-stöd som redan beslutats av regeringen. Med vårt förslag skulle elkunderna få en kompensation på i genomsnitt 4 900 kr till 7 000 kr som betalas ut senast 30 juni 2023. Kompensationen som vi föreslår är särskilt viktigt för familjer som lever på marginalen. Därför hoppas vi på en bred politisk uppslutning bakom förslaget.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa