Läkarupproret tar upp välkända och viktiga frågor

Vissa problem kommer att ta tid att lösa, men mycket kan göras redan nu: Tänk långsiktigt, men agera utan dröjsmål!

Debatt 21 mars 2022 20:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Att utbilda sjuksköterskor i Skellefteå görs inte över en natt, men vore förstås ett sätt att underlätta rekryteringen. Jobba på det omedelbart!

Personalbristen behöver åtgärdas genom en kombination av nyanställningar och en förbättrad arbetsmiljö, som långsiktigt ger personalen lust att fortsätta jobba på sin arbetsplats. 

Personalens synpunkter om sina arbetsförhållanden behöver därför tas på allvar redan från början. Både ledningen och politikerna behöver lära sig att tacksamt betrakta arbetsmiljörelaterade synpunkter som anställda kommer med för vad de är, nämligen högkvalitativa tips på förbättringar som bygger på expertkompetens.

En viktig åtgärd som politikerna kan vidta redan nu är att se till att undvika att driva frågor som uppenbarligen splittrar (eller riskerar att splittra) personalen på en arbetsplats: Varje anställd behöver ju jobba ihop med sina närmaste kollegor i en bra arbetsmiljö!

Lämpliga lokaler bör vara en prioritet. Det är till exempel bedrövligt att kvinnokliniken i Skellefteå fortfarande inte har några egna vårdplatser. 

Nya byggnader tar visserligen tid att bygga, men ett första steg vore att se till att de bästa lokalerna används till den patientnära vården, medan administrationen kanske får klara sig ett litet tag med trånga rum, trasigt kakel i toaletten och målarfärg som lossnar från taket. 

Om de politiker som har ett kontor systematiskt valde att sitta i de sämsta rum som är i bruk som arbetsplatser, skulle de visa en tydlig prioriteringsinriktning — och då skulle nog alla lokaler hålla en godtagbar kvalitet.

Saašha Metsärantala, feministiskt initiativ


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa