De rödgröna håller fast vid förlegade vårdstrukturer

Det har blivit uppenbart att det inte fungerar när flera huvudmän delar på uppdraget.

Barn och unga måste få stöd tidigt innan svårigheterna hunnit växa sig för stora, innan utbildning och framtidsplaner riskerar att spolieras, skriver bland andra Hans-Inge Smetana, gruppledare för Kristdemokraterna i Region Västerbotten.

Barn och unga måste få stöd tidigt innan svårigheterna hunnit växa sig för stora, innan utbildning och framtidsplaner riskerar att spolieras, skriver bland andra Hans-Inge Smetana, gruppledare för Kristdemokraterna i Region Västerbotten.

Foto: isabell Höjman/TT Nyhetsbyrån

Debatt2021-10-11 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Västerbotten har i många år haft landets längsta kö till barn- och ungdomspsykiatrin (BUP).

Barnen och deras familjer har fått vänta i månader, ibland till och med i år, på utredning och behandling.

Särskilt allvarligt är det för dem med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Barn och unga måste få stöd tidigt innan svårigheterna hunnit växa sig för stora.

Den psykiska ohälsan har blivit alltmer påtaglig och kryper allt längre ner i åldrarna. Som det ser ut i dag bollas barn och unga mellan olika vårdinstanser. Vissa i kommunens regi, andra i regionens.

Skolhälsovården inom kommunerna räcker sällan till. Primärvårdens psykiatri vittnar om att man får ta ett tungt ansvar när BUP skickar tillbaka remisser, samtidigt som de barn och unga som behöver hjälp lider och riskerar att fara illa under de långa väntetiderna.

När hjälpen väl kommer är den uppskattad. Vi vet att personalen arbetar med mycket hjärta och gör dagligen ovärderliga insatser.

Men det har blivit uppenbart att det inte fungerar när flera huvudmän delar på uppdraget. Som det ser ut i dag faller alltför många barn mellan stolarna. Vi kristdemokrater vill därför se en och samma ansvarig huvudman för hela barn- och ungdomshälsovården. 

Skolsköterska, skolläkare, kuratorer och skolpsykologer ska fortsatt finnas ute i verksamheterna men bör ha samma huvudman som övrig vårdpersonal.

Vi kristdemokrater vill även införa en elevhälsogaranti där barn och unga ska kunna nå elevhälsan inom ett dygn. Därutöver ska inget barn tvingas vänta mer än 30 dagar på fördjupad utredning och behandling.

Vi vill öppna upp för hälsoval inom BUP där patienten/familjen ska kunna välja bland fler vårdgivare än enbart regionen.

Barnens rätt i samhället (BRIS) rapporterar att man i år haft sin svåraste sommar. Nu bör de styrande i Region Västerbotten ta höjd för detta. Men i stället väljer de rödgröna att hålla fast vid förlegade vårdstrukturer.

Vi menar att människan måste sättas framför systemet.

Lyckligtvis ser vi en efterlängtad förbättring vad gäller antalet remisser sedan det nya kontaktcentret infördes i våras. Men det viktigaste är att de unga får den utredning och behandling de har rätt till.

KD är rösten för en barn- och ungdomshälsovård att lita på.