De politiska partierna behövs i Svenska kyrkan

De flesta av oss tycker att det är naturligt att det är genom de politiska partierna som vi tar ansvar för vårt samhälle.

Utan de politiska partierna skulle valdeltagandet i kyrkovalet förmodligen sjunka drastisk, skriver Hans Marklund, kandidat för Socialdemokraterna i Skellefteå pastorat.

Utan de politiska partierna skulle valdeltagandet i kyrkovalet förmodligen sjunka drastisk, skriver Hans Marklund, kandidat för Socialdemokraterna i Skellefteå pastorat.

Foto: Jessica Gow/TT Nyhetsbyrån

Debatt2021-09-13 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I valet till kyrkomötet finns det 15 nomineringsgrupper.

Nio av dessa har en mer eller mindre tydlig koppling till ett politiskt parti.

Vid valet till kyrkofullmäktige i Skellefteå pastorat har fyra av fem nomineringsgrupper kopplingar till politiska partier.

De flesta av oss tycker att det är naturligt att det är genom de politiska partierna som vi tar ansvar för vårt samhälle. Ändå uppstår vid varje kyrkligt valår ett märkligt ifrågasättande av partiernas roll i Svenska kyrkan.

Även om det är bra att grupper utan partipolitisk anknytning kan vara med och ta ansvar för Svenska kyrkan är det ofta svårt för väljare att veta vad dessa grupper står för. Det blir lite som att ”köpa grisen i säcken”.

Utan de politiska partierna skulle valdeltagandet förmodligen sjunka drastiskt eftersom de flesta av kyrkans medlemmar inte skulle ha en aning om vad de ska rösta på. Det skulle leda till minskat förtroende för Svenska kyrkan – och få ännu fler att lämna den.

Dessutom är det bra om kyrkligt aktiva engagerar sig i de politiska partierna nu när snåla vindar blåser över vårt land.

Svenska kyrkan har en viktig roll att spela i vårt samhälle. Även om den inte är lika självklar i dagens mångkulturella och mångreligiösa kontext. Ett stort kulturarv förvaltas i våra kyrkor och på våra kyrkogårdar. På musikens område är kyrkan en viktig aktör.

Kyrkans viktigaste uppgift, förutom att fira gudstjänst, handlar om social omsorg. Bibeln upprepar många gånger att vi är skyldiga att ta ansvar för ”änkan, den faderlöse och invandraren”.

Då känns det märkligt att två invandrarfientliga grupper – Sverigedemokraterna och Alternativ för Sverige – vill vara med och ta ansvar för kyrkan. För att grupper som vill arbeta mot det som är kyrkans centrala uppgift inte ska få inflytande är det viktigt att rösta.

Jag förstår att väljare kan känna sig osäkra när både kandidater och program för de olika nomineringsgrupperna är tämligen okända.  Men det finns information på nätet.

De lokala variationerna är stora. Men min erfarenhet är att de obundna grupperna ofta är nära kopplade till anställda inom kyrkan.

De anställda har redan i dag stort inflytande på utvecklingen. Om Svenska kyrkan i framtiden skulle uppfattas som de anställdas kyrka vore det en olycklig utveckling.