Det ska vara tryggt att bo i Skellefteå

– "För att öka tryggheten vill Centerpartiet främja aktiviteter som samlar människor för att ge liv åt en plats, det ökar tryggheten på platsen", skriver gruppledare Centerpartiet i Skellefteå.
– "För att öka tryggheten vill Centerpartiet främja aktiviteter som samlar människor för att ge liv åt en plats, det ökar tryggheten på platsen", skriver gruppledare Centerpartiet i Skellefteå.

Du ska kunna leva utan att vara rädd för att bli utsatt för brott.

Debatt 22 augusti 2022 20:31
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

För Centerpartiet innebär trygghet att du kan somna utan att vara orolig för inbrott, låta barnen gå till skolan utan oro för mobbning och andra övergrepp – eller gå och handla utan rädsla för att bli rånad. 

Det handlar också om att kvinnor ska kunna känna samma trygghet som män, tryggheten ska gälla oavsett vem du är. Och företag som drabbas av brott ska få dem utredda. Du ska veta att samhället står på din sida.

Det behövs fler poliser i yttre tjänst. Centerpartiet vill se kvarterspoliser i våra bostadsområden och att fler poliser rör sig ute i våra tätorter. Det kan kombineras med att anställa ordningsvakter som tillsammans med polisen kan jobba för mer säkerhet och trygghet för människor lokalt. 

Öka möjligheterna att sätta upp övervakningskameror i de områden där det sker många brott. 

Kommunen ska driva brottsförebyggande arbete och jobba kring attityden till brott. Tidiga sociala insatser mot dem som riskerar att råka in på en brottslig bana är viktigt. Minska tillgången till narkotika. En fortsatt restriktiv narkotikapolitik måste kombineras med god missbruksvård.

De män som utsätter kvinnor för sexuella övergrepp och kränkningar ska straffas hårdare och kvinnor ska kunna känna sig trygga i att få det skydd de behöver för att kunna lämna en skadlig relation.

Vi i Centerpartiet tror på människors förmåga att samsas och samarbeta för ett tryggt samhälle. För att öka tryggheten vill Centerpartiet främja aktiviteter som samlar människor för att ge liv åt en plats, det ökar tryggheten på platsen. Det är viktigt både i stan och i våra kommundelar. 

Genom praktiskt stöd från bland annat kommunen kan fastighetsägare, handlare, ideella aktörer och andra samverka för att ta ansvar för sitt närområde och skapa en levande och attraktiv miljö. Och tryggheten ska tänkas in från början när vi planerar staden och tätorterna.

Här spelar även föreningslivet, kulturen och civilsamhället en viktig roll. Ökad belysning vid busshållplatserna och vid gång- och cykelbanor är också trygghetsskapande.

En jämställd skola är en trygg skola och det vill vi jobba för. Trygga ungdomar ger ett tryggare samhälle. Det behövs även kunskap och kompetens om hedersförtryck inom skolan och socialtjänsten. 

Centerpartiet arbetar för ett tryggt, nära och grönt Skellefteå.

För Skellefteås bästa.

Carina Sundbom, gruppledare Centerpartiet i Skellefteå


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa