Fjällen ska utvecklas och inte avvecklas

De bofasta i Västerbottens fyra fjällkommuner står inför en del motsättningar. ”Turismen är det vi lever på. Men vi måste vara allkonstnärer för att försörja oss”, sa en företagare jag nyligen träffade i Saxnäs.

"Priserna på fritidshus har gått stadigt uppåt i fjällorterna under många år. De bofasta har inte råd att köpa ett boende för inkomsterna matchar inte priserna".

"Priserna på fritidshus har gått stadigt uppåt i fjällorterna under många år. De bofasta har inte råd att köpa ett boende för inkomsterna matchar inte priserna".

Foto: Sofie Dahlqvist

Debatt2022-04-07 06:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

”Om ändå turisterna gav kommunen lite mer inkomst, så vi kunde ha kvar skolor och omsorg” är något jag hör från företagare i länet. Samt: ”Vi vill att det ska byggas i Hemavan, men kommunen måste ha en långsiktig plan. Just nu tas inte hänsyn till varken fjällnaturen eller viktiga miljöaspekter”.

Priserna på fritidshus har gått stadigt uppåt i fjällorterna under många år. De bofasta har inte råd att köpa ett boende för inkomsterna matchar inte priserna. Och kommuninvånarna utanför fjällorten får inte lån av banken för att bygga hus. För där värderas husen för lågt. 

Situationen tenderar att gå åt ett håll där ekonomiskt fattiga kommuner, rika på naturtillgångar, säljer sin natur billigt till ekonomiskt rika turister. De säljer också mark till rika exploatörer som tjänar stora pengar på sina byggen, vilket kommuninvånarna knappt får ta del av. 

Kommunen tjänar kortsiktiga pengar, men förlorar långsiktiga naturvärden. Och till viss del förstår jag dessa kommunpolitiker, de är i stort behov av pengar. Men det finns uppenbarligen politiker som inte ser problemet. 

Vi kan inte sälja vår miljö till vilket pris som helst. 

De enskilda kommunerna står rätt maktlösa om en långsiktig utveckling ska ske i glesbygdskommunerna. Här måste statliga reformer till. Här är några förslag:

- Miljöpartiet i Västerbotten vill förändra fördelningspolitiken på många sätt. Bland annat genom att: 

- Människor i glesbygdskommuner ska betala lägre skatt. 

- Människor som äger fritidshus i annan kommun än bostadskommunen också ska betala skatt i den kommun där fritidshuset ligger.

- Mer skatt från gruvföretag ska gå till de kommuner där gruvan etablerats.

- Fastighetsskatten för vindkraft ska tillfalla kommunen. 

- Skatten för vattenkraft ska tillfalla regionen. 

- Fler arbetstillfällen från offentlig och statlig sektor ska placeras i landsbygdskommuner. 

- Matbutiker och drivmedelsstationer i landsbygdskommuner ska få högre statliga bidrag. 

- Staten ska gå in som garant för att bevilja privata lån till tetill exempel  bostadsbyggande samt företagslån för att låta företag växa på landsbygden.

Skattesystemet måste stötta ekonomiskt fattiga kommuner att utveckla de fantastiska tillgångar som finns här. Just nu är risken det motsatta. 

Emma Lindqvist (MP), regionråd Västerbotten