Därför hyr vi ut Sara till ett MMA-evenemang

Vi vill gärna belysa några viktiga aspekter kring vårt beslut att hyra ut till ett MMA-evenemang i Sara kulturhus.

”MMA är inte bara en sport, det är även en plattform där kvinnor och män har samma möjligheter att delta och utmärka sig.”

”MMA är inte bara en sport, det är även en plattform där kvinnor och män har samma möjligheter att delta och utmärka sig.”

Foto: Sergei Belski

Debatt2024-03-15 04:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi förstår att det finns olika åsikter kring kampsport och MMA. Vi ser detta evenemang som en möjlighet att främja inkludering, mångfald och jämställdhet. Vårt mål är att vara ett inkluderande kulturhus för alla och att erbjuda en mångfald av upplevelser som speglar olika intressen och passioner.

MMA är inte bara en sport, det är även en plattform där kvinnor och män har samma möjligheter att delta och utmärka sig. Det externa evenemanget "Battle of Botnia" strävar efter att lyfta fram kvinnliga förebilder och främja jämställdhet inom sporten. Det är inspirerande att se kvinnor som Umeås egen Emma Schiöler, en framstående idrottare och läkarstudent, visa upp sitt engagemang och talang inom MMA.

Vårt beslut att inkludera MMA som en extern bokning i vårt program är också en del av vår strävan att vara aktuella och attraktiva för olika delar av samhället. Skellefteås nya invånarantal öppnar upp för nya typer av kulturintressen, vilket vi ser som en spännande möjlighet att utforska och omfamna.

Genom att erbjuda en variation av evenemang hoppas vi kunna locka både befintliga och nya besökare till vårt kulturhus. Vi tror också att det är viktigt att vara öppen för nya idéer och att utforska olika områden inom vårt program för att möta behoven och intressena hos vår publik.

Vi förstår att vissa kanske har oro kring säkerheten. Vi vill försäkra er om att vi noggrant granskar alla externa arrangemang för att säkerställa att de uppfyller våra krav på en sund organisation och att de följer lagens ramar. Alla deltagare genomgår också drogtester för att säkerställa en trygg och respektfull miljö för alla involverade.

Sammanfattningsvis ser vi detta MMA-evenemang som en möjlighet för oss att vara modiga, locka en bredare publik och främja värden som inkludering och mångfald.

Vi uppskattar engagemanget och ser fram emot att välkomna alla till vårt kulturhus oavsett vilket evenemang man väljer att besöka.