Därför är fluor i tandvården ofarligt

Det har uttryckts oro för användningen av fluor inom tandvården i Västerbotten. Men det är en helt riskfri behandling.

”Fluorlackning av tänder förebygger kariesangrepp och är riskfritt vilket är vetenskapligt belagt.”

”Fluorlackning av tänder förebygger kariesangrepp och är riskfritt vilket är vetenskapligt belagt.”

Foto: Martina Holmberg/TT

Debatt2024-04-22 04:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Grundämnet fluor, en flyktig gas, är giftig. Däremot fluor som komponent i exempelvis fluortandkräm eller fluorsköljning förekommer i en sådan form och mängd att det är ofarligt och riskfritt att använda inom rekommenderade doser. Otaliga vetenskapliga studier och meta-analyser har genomförts och stödjer påståendet att rekommenderade doser i tandvårdssammanhang är ofarligt. Fakta i frågan finns tillgänglig hos bland annat myndigheten Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU). 

Den positiva utvecklingen av tandhälsan i Sverige de senaste 50-åren tillskrivs framför allt regelbunden tandborstning med fluortandkräm. Under samma tidsperiod har sockerkonsumtionen varit mer eller mindre oförändrad runt cirka 40kg/år/individ. Avsaknad av daglig tandborstning med just fluortandkräm skulle leda till en omfattande försämring av tandhälsa generellt.

Folktandvården Västerbotten arbetar med hälsopromotion riktat mot länets alla skolelever för att förmedla kunskap om tandhälsa och goda kost- och munhygienvanor. Detta för att arbeta förebyggande och främja till bästa möjliga hälsoutveckling. Vid dessa tillfällen erbjuds de elever som önskar fluorlackning av sina tänder. Fluorlackning av tänder förebygger kariesangrepp och är riskfritt vilket är vetenskapligt belagt.