Dags för västerbottningarna att röra på sig!

I Västerbotten lever 50 procent av invånarna med övervikt. Stillastittande är ett växande folkhälsoproblem.

Vuxna svenskar sitter stilla i genomsnitt mer än nio timmar om dagen. Den bästa motionen är den som blir av.

Vuxna svenskar sitter stilla i genomsnitt mer än nio timmar om dagen. Den bästa motionen är den som blir av.

Foto: Petr David Josek

Debatt2022-01-18 06:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Andelen svenskar i arbetsför ålder med både dålig kondition och fetma har mer än fördubblats på 25 år. Samtidigt visar forskning att god kondition minskar risken för både hjärt-kärlsjukdom och svår covid-19, även för den som lever med fetma. 

Hjärt-Lungfonden välkomnar därför regeringens initiativ för att främja fysisk aktivitet i hela befolkningen och uppmanar samtidigt alla västerbottningar att röra på sig mer.

Fysisk aktivitet är starkt kopplat till ett friskare och längre liv. Att röra på sig regelbundet minskar risken för allvarliga och livshotande tillstånd Till exempel högt blodtryck, hjärtinfarkt, stroke, typ 2 diabetes, benbrott och psykisk ohälsa. 

Ändå uppger endast 70 procent av västerbottningarna att de rör på sig enligt rekommendationerna, som innebär minst 150 minuter pulshöjande aktivitet i veckan. Vuxna svenskar sitter stilla i genomsnitt mer än nio timmar om dagen och Sveriges skolbarn hamnar i botten av 45 länder när det gäller fysisk aktivitet. 

Tack vare forskning, som har bidragit till bättre vård och råd kring levnadsvanor, har dödligheten i hjärt-kärlsjukdomar i Sverige halverats sedan millennieskiftet. Ändå är hjärt-kärlsjukdom fortfarande Sveriges största dödsorsak med omkring 30 000 döda varje år. 

Många lever med allvarliga riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom utan att veta om det och kan vara i stort sett symtomfria ända tills infarkten är ett faktum. Den stora befolkningsstudien SCAPIS visar att fyra av tio svenskar mellan 50 och 64 år har synliga plack i hjärtats kranskärl.

Enligt en rapport från Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi (IHE), kan över hälften av alla hjärtinfarkter och en tredjedel av all stroke i Sverige kopplas till levnadsvanor. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) kan en stor del av all kranskärlssjukdom och stroke förebyggas med förbättrade levnadsvanor, även för den som redan är sjuk.

Om julen är en tid att njuta av god mat och långa sittningar med släkt och vänner så använder många det nya året till att förbättra sina levnadsvanor. En Sifoundersökning som Hjärt-Lungfonden beställde inför julen, visade att hela fyra av tio svenskar kunde tänka sig att avge ett nyårslöfte om att röra på sig mer. 

Vi hoppas därför att du som bor i Västerbotten och känner att du borde motionera mer – vänta inte, gör det bara! 

Den bästa fysiska aktiviteten är den som blir av.