Dags för Region Västerbotten att vakna

”En dräglig arbetsmiljö är avgörande för att personalen ska kunna ge bästa möjliga vård till patienterna.”
”En dräglig arbetsmiljö är avgörande för att personalen ska kunna ge bästa möjliga vård till patienterna.”

Det är på tiden att regionen vaknar upp ur det komatösa tillstånd av handlingsförlamning och passivitet som präglar regionens hantering av primärvården.

Debatt 21 juni 2023 08:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Primärvården i Västerbotten har länge varit på väg utför med en rasande fart och det måste till en skyndsam förändring. Personalen flyr undan den usla arbetsmiljö som råder och söker sig till arbeten med mindre stress och där de känner kontroll över arbetets innehåll och omfattning. Tyvärr är det många som även lämnar sjukvården och går till andra branscher.

Den enskilt viktigaste åtgärden för att börja återställa primärvården som första linjens sjukvård är att fatta beslut om och genomdriva ett listningstak för varje distriktsläkare enligt Socialstyrelsens rekommendationer kring antalet invånare per distriktsläkare.

Hur kan man, hos majoritetsledningen i regionen, inte förstå hur viktigt det är med att fastställa ett listningstak när det från flera håll hörs att det är det som behövs för att skapa en drägligare arbetsmiljö och att trygga kompetensförsörjningen. 85 procent av ST-läkarna i regionen vill arbeta kliniskt som allmänläkare, om förutsättningar finns i form av en begränsad lista med ett listningstak och en garanterad kompetensutveckling. Det blir närmare 100 allmänläkare under de kommande åren! Kolleger som i dag arbetar som stafettläkare kan tänka sig att komma tillbaka i fasta arbeten i primärvården om det fanns garantier om ett listningstak.

Vidare har flera framåtsträvande regioner redan tagit beslut om att följa Socialstyrelsens rekommendation och gett förvaltningarna ett tydligt uppdrag och mål i återuppbyggnaden av primärvården. Konkurrensen om arbetskraften hårdnar och nu gäller det för regionen att inte hamna på efterkälken utan skyndsamt fatta kloka beslut. Det handlar om att visa att man tar primärvårdens utmaningar på allvar. Måltalet om listningstak kan ta tid att nå fullt ut, måste kanske ske etappvis och uppfylls kanske inte omedelbart vid alla hälsocentraler i regionen.

Tyvärr verkar det som att majoriteten har ett genuint motstånd till primärvården och är skeptisk till att fastställa ett listningstak för att den inte inser kopplingen mellan arbetsmiljön inom primärvården och kvaliteten på vården som erbjuds. En dräglig arbetsmiljö är avgörande för att personalen ska kunna ge bästa möjliga vård till patienterna.

Som vi moderater skrev i vår 10-punkts motion behöver det snarast fattas beslut om och genomdrivas att varje specialist och ST-läkare i Allmänmedicin garanteras en blandad lista med ett fast och oföränderligt listtak om 1 100 invånare per distriktsläkare samt 550 invånare per ST-läkare.

Nu är det upp till regionen att spotta i nävarna och kavla upp ärmarna och ta fram handlings- och tidsplaner för att nå upp till målet om en distriktsläkare per 1 100 invånare i verkligheten.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa