Dags att vända trenden Region Västerbotten

"År 2022 arbetade Vårdförbundets professioner 118 152 övertidstimmar vilket motsvarar hela 65 tjänster! Arbetsmiljön för våra medlemmar är under all kritik."
"År 2022 arbetade Vårdförbundets professioner 118 152 övertidstimmar vilket motsvarar hela 65 tjänster! Arbetsmiljön för våra medlemmar är under all kritik."

Det har väl inte undgått någon att Region Västerbotten nyligen hittat på en ny akut åtgärd för att bromsa den alarmerade personalkris som råder. Åtgärder som kan tyckas låta bra men som tyvärr skapat mer oreda än nytta och som dessutom varken diskuterats med Vårdförbundet eller andra fackförbund innan.

Debatt 31 mars 2023 07:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Hör och häpna, innan beslut togs i Hälso- och sjukvårdsnämnden om lönetillägg för medarbetare inom verksamheter i dygnet runt vården så blev vi dessutom tillsagda att bara prata positivt om satsningen. Stora satsningar är bra men det måste också vara rätt satsningar.

Regionen har stora problem med att rekrytera och behålla livsviktiga professioner och det leder till för få vårdplatser och brister i att ge en god och säker vård. Vårt yrke är fantastiskt och vi tänjer oss ständigt för att försöka lösa allt, men fokuset på att spara pengar har gått före värdet av en god arbetsmiljö och en bra karriär- och löneutveckling. Lön är inte allt, men allt hänger ihop. 

År 2022 arbetade Vårdförbundets professioner 118 152 övertidstimmar vilket motsvarar hela 65 tjänster! Arbetsmiljön för våra medlemmar är under all kritik. Ingen annan arbetstagare skulle acceptera det Vårdförbundets medlemmar står ut med, dygnet runt, året runt.

Chefer i hälso- och sjukvården har ett enormt stort ansvar, både för medarbetare och patient. Arbetsmiljön och lönen för dessa chefer behöver också omedelbart ses över. Vi vet att kvinnor och särskilt kvinnor inom offentlig sektor har en lägre lön, sämre löneutveckling, sämre livslön och sämre pension än i manligt dominerade branscher. Det är förståeligt att regionens medarbetare väljer annan konkurrerande arbetsgivare eller i värsta fall lämnar vården.

Vårdförbundet är ett yrkes- och fackförbund där vi driver både yrkes- och villkorsfrågor för länets barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor, sjuksköterskor och specialister samt chefer inom våra yrken. Vi är välfärdsakademiker med legitimation och ansvar för vårt yrke. Detta är ett kvitto på vår kunskap och alla som söker både akut och preventiv vård ska känna sig trygga med att få det av oss.

För att lösa den vårdkris vi befinner oss i har Vårdförbundet många förslag på lösningar:

  • Rejäla lönesatsningar på Vårdförbundets medlemmar som håller över tid. Alltså inga lönetillägg utan satsningar på grundlön.
  • Satsa på medarbetare som arbetar i verksamheter som bemannas dygnets alla timmar med rejäla Ob-ersättningar.
  • Ge chefer resurser så att de kan använda sina mandat fullt ut. 
  • Lyssna på Vårdförbundet som gärna deltar i utvecklingen då vi tar hänsyn till helheten både vad gäller yrkesfrågor, patientsäkerhet, arbetsmiljö och villkor. 
  • Vi vill ges möjlighet att vara med och utveckla vården. Vi vill inte släcka bränder på det sätt som görs idag.

Nu är tiden inne, nu är det dags att Region Västerbotten vänder trenden genom ett modigt ledarskap för att vara en attraktiv arbetsgivare som värdesätter sina medarbetare. Detta om regionen vill bryta den nedåtgående spiralen så att de kan behålla och rekrytera personal. Det är både skattebetalarens och västerbottningens rättighet!


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa