Dags att rusta upp landets äldreomsorg

Nu måste äldreomsorgen rustas upp så att alla får ett värdigt och tryggt liv.

Debatt 29 juli 2020 07:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Coronapandemin har blottlagt stora brister inom äldreomsorgen.

Liberalerna kräver en plan för att skapa en trygg och värdig äldreomsorg för alla.

Äldreomsorgen berör många människor. På nationell nivå ser vi att alldeles för många av de över 4 500 som förlorat sitt liv i covid-19 har bott på äldreboenden eller fått hemtjänst.

Nu måste äldreomsorgen rustas upp så att alla får ett värdigt och tryggt liv.

Därför föreslår Liberalerna:

- Eget team i hemtjänsten

Mänskliga relationer borde stå i centrum för all vård och omsorg.

I dag möter hemtjänsttagare i snitt 16 personer på bara två veckor. Sexton olika personer som duschar, tar emot förtroenden och klär av. Vi vill halvera den siffran. Trygg hemtjänst kräver trygga relationer.

- Språkkrav

Kommunikation är viktigt för att skapa relationer. I dag är bristande kunskaper i svenska en riskfaktor, menar Inspektionen för vård och omsorg. Det behövs tydligare riktlinjer när det gäller det svenska språket och stöd med språkutbildning.

Där många omsorgstagare talar ett minoritetsspråk eller teckenspråk ska sådana språkkunskaper vara meriterande.

- Stärk medarbetarna

Regeringen har inga mål för andelen omsorgspersonal med utbildning och fast anställning.

Vi kräver en långsiktig nationell strategi. Äldreomsorgen ska i så hög grad som möjligt bemannas med utbildade fast anställda – inte med timvikarier. Det behöver anställas fler undersköterskor, sjuksköterskor och andra professioner.

- Läkare inom äldreomsorg

Kommuner ansvarar för mer än en fjärdedel av svensk sjukvård. Men hindras av lagen från att anställa läkare.

Det är dags att varje kommun anställer en chefsläkare med patientsäkerhetsansvar.

Vi vill också att äldreboenden som vill ska kunna anställa läkare.

- Satsa på forskning

Liberalerna vill satsa minst 100 miljoner kronor på forskning om arbetssätt och teknik som stärker äldreomsorgen.

Det behövs ett nytt kunskapscentrum för äldreomsorg så att ny kunskap omsätts i praktiken.

Genom hela vår historia har vi liberaler arbetat för ett starkt skyddsnät. Bengt Westerbergs arbete för eget rum i det som då kallades långvård var ett uttryck för den liberala kampen för trygghet, integritet och värdighet för alla.

Vi fortsätter den kampen och ger oss inte.


Ämnen du kan följa
Läs mer!

Mikael Bengtsson: Dags att tala klarspråk om språktest i äldreomsorgen

Profilbild

Anmält: Vårdtagare glömdes bort – Blev sittande framför teven hela natten

Anmält: Vårdtagare glömdes bort – Blev sittande framför teven hela natten

E-handelsföretag i Skellefteå expanderar: ”Behov tillgodoses och då har det bara växt”

E-handelsföretag i Skellefteå expanderar: ”Behov tillgodoses och då har det bara växt”

Insändare: Hur satsar Skellefteå kommun på framtidens äldreboende?

Hur satsar Skellefteå kommun på framtidens äldreboende?

Klagomål mot boendet – den äldre fick vanföreställningar och rabblade ord: "Varför fyller man bara på medicin"

Klagomål mot boendet – den äldre fick vanföreställningar och rabblade ord: "Varför fyller man bara på medicin"
Visa fler