Dags att prioritera hyresgästernas trygghet

”En bostadsmarknad i balans och skyddet av hyresgästernas ekonomiska välstånd är av avgörande betydelse för landet och dess invånare.”
”En bostadsmarknad i balans och skyddet av hyresgästernas ekonomiska välstånd är av avgörande betydelse för landet och dess invånare.”

Den svenska bostadsmarknaden har länge präglats av olika synsätt när det kommer till den årliga hyresförhandlingen vilket är grunden till att Hyresgästföreningen, Sveriges allmännytta och Fastighetsägarna skrev under en gemensam överenskommelse som ett vägledande underlag till hyresförhandlingarna

Debatt 9 februari 2024 04:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

För många svenskar utgör hyreslägenheten en grundläggande trygghet för deras boende. I tider av förändring och osäkerhet när det kommer till Riksbankens vägval och stigande inflation är det med en djup oro Fastighetsägarna MittNord ser Hyresgästföreningen frångå den trepartsöverenskommelse som gemensamt tagits fram för att säkerställa en rättvis hyresjustering för landets hyresgäster.

Det vägledande underlaget innebär att en oberoende skiljeman kan utses att avgöra hyresutvecklingen på orter där förhandlingens parter står för långt ifrån varandra. Den stora fördelen i den årliga hyresförhandlingen är just att denne kan agera som en neutral part, vilket underlättar för en snabbare och mer objektiv förhandlingsprocess vilket är en trygghet för våra hyresgäster, men som nu Hyresgästföreningen frångår.

Det är anmärkningsvärt att Hyresgästföreningen väljer att frångå en överenskommelse de själva varit med att utforma och skrivit under. Det gynnar inte deras egna medlemmar eftersom agerandet leder till utdragna förhandlingar och en retroaktivitet för hyresgästerna. Denna inställning är djupt oroande och riskerar att leda till rättsosäkerhet och konflikter på bostadsmarknaden.

En bostadsmarknad i balans och skyddet av hyresgästernas ekonomiska välstånd är av avgörande betydelse för landet och dess invånare. Fastighetsägarna uppmanar därför Hyresgästföreningen att återuppta samarbetet och prioritera hyresgästernas trygghet och välbefinnande över egna intressen.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa