Dags att korta den långa väntan för vård i Västerbotten

I Västerbotten väntar 6 016 patienter på operation. 38 procent av dem har fått vänta längre än den lagstadgade vårdgarantin.

Debatt 31 juli 2021 12:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Pandemin har inneburit att många operationer och behandlingar har fått skjutas upp.

I april väntade över en halv miljon svenskar på specialistsjukvård, enligt Sveriges Kommuner och Regioners databas.

182 000 av dessa hade väntat längre än vad vårdgarantin utlovar.

I Västerbotten väntar 6 016 patienter på operation. 38 procent av dem har fått vänta längre än den lagstadgade vårdgarantin. Det är stora utmaningar som regionen har framför sig när vårdköerna ska arbetas bort.

Både regionens sjukhus och landets privata vårdgivare behövs. En studie från det oberoende analysföretaget Sirona, på Vårdföretagarnas uppdrag, visar att kostnaden per operation är lägre hos privata vårdgivare än på regionernas sjukhus.

Regionerna kan därmed få fler operationer för pengarna hos privata vårdgivare. På så sätt kan fler väntande patienter få vård.

Jämförelsestudien är gjord i tre regioner. Vi har analyserat två områden som berör många – höftprotesoperationer och grå starr.

Studien visar att om regionerna nyttjar privata vårdgivare kan uppemot 50 procent fler höftprotespatienter få sina operationer – till samma kostnad. Skillnaderna blir än större om vi ser till gråstarrsoperationerna.

Fler patienter kan få sina vårdbehov mötta om Region Västerbotten tar stöd av privata vårdgivare.

Bakom varje siffra finns en människa som får sin livskvalitet påverkad av att vänta på operation.

I en patientundersökning, som gjorts av Capio, beskriver väntande ortopediska patienter sina besvär som ökad smärta, svårt att röra sig och problem med att sova. Samtidigt finns en förståelse hos patienterna för pandemins påverkan.

När så många blir så svårt sjuka måste den som har störst behov prioriteras. Vårdbehov som inte kan vänta måste gå före. Men nu är det viktigt att regionen snabbt tar sig an den uppskjutna vården och använder de statliga resurser som regeringen tillför så klokt som möjligt.

Resultatet i Vårdföretagarnas studie indikerar att regionerna får mer vård för pengarna om de anlitar externa vårdgivare.

På så sätt kan också fler patienter få den vård som de väntar på. Samtidigt som akutsjukhusens personal får välbehövlig avlastning.

Vi uppmanar regionledningen till dialog med de privata vårdgivarna om vad de kan bistå med.

Inte en enda patient ska behöva vänta onödigt länge på vård. Den privat drivna sjukvården kan och vill bidra.

Ämnen du kan följa