Dags att göra ett omtag kring restaurangutbildningen

Trots tydliga löften från den socialdemokratiskt ledda majoriteten i Skellefteå kommun togs nyligen beslutet att inte göra någon omstart av restaurangprogrammet vid Skellefteås gymnasieskola. Detta spolar ner 2,5 års arbete med att få i gång utbildningen.

”Det har framhållits att elever fortsatt kan gå restaurangutbildning som lärling. Det är inte vad kommunen lovat branschen.”

”Det har framhållits att elever fortsatt kan gå restaurangutbildning som lärling. Det är inte vad kommunen lovat branschen.”

Foto: Henrik Montgomery / TT

Debatt2024-04-05 04:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Motiveringen var att 11 elever sökt till programmets 16 platser, vilket man anser vara för få. Här ska tydliggöras att detta var endast de elever som hade sökt programmet i första hand. Kanske hade beläggningen blivit mer än så vid antagningen, då det inte framkommit hur många som haft detta som andrahandsalternativ.

I Alliansens budgetförslag för 2024 så hade vi riktat 10 miljoner mer än den socialdemokratiska majoriteten till budget för gymnasienämnden. Med dessa pengar hade det funnits bättre förutsättningar att driva mer kostnadsdrivande utbildningar, vilket är ett av motiven till det beslut som nu tagits, att utbildningen anses vara för dyr. Om man tänker lite nytt saknas det dock inte medel till en uppstart av utbildningen inom beslutad budget.

Vi förstår att lokala krögare idag är kritiska. Flera av dem har erbjudit att sig leda kurser som skulle ge en extra spets till utbildningen. Men beslutet, att ställa in utbildningen, har nu tagits utan dialog. Det är under all kritik.

Det har framhållits att elever fortsatt kan gå restaurangutbildning som lärling. Det är inte vad kommunen lovat branschen. Vid denna utbildningsform läggs ännu större ansvar på näringslivet, då elever inte har samma teoretiska kunskaper som utbildningen i skolan. I just detta fall har eleverna exempelvis inte samma kunskap i livsmedelshantering när de kommer ut på arbetsplatsen jämfört med dem som läser utbildningen på skolan, vilket gör det mer krävande att ta emot elever.

Alliansen kräver att ett nytt försök till omstart av restaurangprogrammet görs omedelbart. Varför inte använda medel från kommunstyrelsen pott för kompetensförsörjande åtgärder, om det är i ekonomin det sitter?

Att gymnasienämndens socialdemokrater nu öppnar för att bedriva programmet som en friskoleutbildning, sin egen S-anstrukna folkhögskola, kan vara en kortsiktig lösning. Bra för branschen, men många frågor återstår och är den lösningen långsiktig?

Turerna, angående programmets vara eller inte vara, har skapat osäkerhet att söka till programmet bland eleverna. Detta måste man förstå. Därför måste återöppnandet ses som en längre process, där utbildningen kan marknadsföras och där eleverna ges tid för att få upp intresset för denna utbildning. Vår uppmaning är därför gör om, gör rätt.