Dags att fimpa undantaget i lagstiftningen

Trots att fimparna är det vanligaste skräpet är de i praktiken undantagna från nuvarande lagstiftning.

Debatt 15 juni 2021 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Varje år slängs en miljard fimpar på Sveriges gator och torg.

Tillsammans med snusprillor utgör det nästan 80 procent av allt skräp i vår omgivning.

Enbart från fimparna hamnar varje år över 100 ton plast i våra hav och vattendrag – där de gör enorm skada.

Trots dessa negativa konsekvenser är det i dag straffbefriat att kasta fimpar, snus och tuggummin i naturen. Det behöver ändras.

Många länder i Europa har regler och förbud mot nedskräpning med fimpar. Det kan ge böter på mellan 1 000 och 2 800 kronor.

Sedan den 1 juli 2011 har poliser i Sverige möjlighet att skriva ut en ordningsbot på 800 kronor för nedskräpning. Men trots att fimparna är det vanligaste skräpet är de i praktiken undantagna från nuvarande lagstiftning. Ringa nedskräpning, exempelvis med enstaka fimpar, snusprillor eller glasspapper, är förbjudet men inte belagt med något straff.

Det försvårar arbetet med att motverka nedskräpningen och att mikroplasterna hamnar i natur och hav. Det är också svårt och kostsamt att städa bort småskräpet.

Regeringens förslag att fimpundantaget ska tas bort är därför viktigt. Det är också ett förslag som har brett stöd. När vi frågande allmänheten om de som kastar fimpar på marken ska kunna bötfällas så svarade en överväldigande majoritet, 93 procent, ja.

Det är inte bara miljön som drabbas när stora mängder fimpar slängs på marken. När Håll Sverige Rent undersökte hur människor såg på att rökare slängde fimpar på marken så svarade 83 procent av svenskarna att det är något de stör sig på.

Vissa ser nedskräpning med småsaker som fimpar som bagatellartat. Men många rökare underskattar hur mycket de skräpar ned.

Trots att 62 procent av allmänheten vet att det enligt svensk lag är förbjudet att slänga fimpar på marken så visade en observationsstudie under 2020 att två av tre cigarettfimpar hamnar på gatan.

Den sammanlagda mängden fimpar i naturen utgör i dag ett så pass stort problem att det finns brådskande skäl att ta bort fimpundantaget – vilket även Åklagarmyndigheten pekat på. En normerande lagstiftning med ett tydligt förbud är ett viktigt steg.

Få frågor har så stor samsyn bland svenskar som engagemanget för att minska nedskräpningen och att bötfälla de som skräpar ner.

Att införa böter vid nedskräpning med exempelvis fimpar och snus är en tydlig signal om att regeringen – och samhället – tar nedskräpningen på allvar.

Ämnen du kan följa