Dags att bygga lägenheter i Ostvik

”Ostvik är redan en populär plats att bo på. Med närheten till havet ges möjligheter till bad och fiske. Skola och förskola finns på plats samt bra väg till framför allt centrala Skellefteå men även Piteå och Luleå.”
”Ostvik är redan en populär plats att bo på. Med närheten till havet ges möjligheter till bad och fiske. Skola och förskola finns på plats samt bra väg till framför allt centrala Skellefteå men även Piteå och Luleå.”

Efter många år där vi mest har sett nybyggnationer av lägenheter i centrala Skellefteå så har det äntligen börjat röra sig även på orter utanför stadskärnan.

Debatt 3 november 2023 05:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Byggen i Kåge, Bureå, Burträsk med flera är bra. Men det finns fler ställen med stora möjligheter. Vi i Kåge Socialdemokratiska förening vill framhålla Ostvik som ett bra alternativ för att bosätta sig i Skellefteå kommun.

Ostvik är redan en populär plats att bo på. Med närheten till havet ges möjligheter till bad och fiske. Skola och förskola finns på plats samt bra väg till framför allt centrala Skellefteå men även Piteå och Luleå. Byn är verkligen en pärla vid kusten där fler borde få möjlighet att kunna bo.

Kommunens expansion med många nyetableringar behöver många nya bostäder i attraktiva områden som Ostvik. Med prisökningar och räntehöjningar har vi fått ett minskat byggande i hela landet. Regeringen som borde ta ansvar och underlätta byggande av bostäder har misslyckats och då lämnat Skebo att ta egentligen allt ansvar för byggande i Skellefteå kommun. Där har vi det i alla fall förhållandevis bra i vår kommun.

Att vi har ett kommunalt bostadsbolag som kan ta ansvar och vara en motor i samhällsutvecklingen där marknaden misslyckas trots att behov och efterfrågan är gigantisk. Att marknaden inte klarar av att uppfylla de behov som finns syns tydligt på vår bostadsmarknad.

Så kanske är det till vårt kommunala bostadsbolag Skebo vårt hopp står. Vi hoppas att bolaget ser samma potential i Ostvik som vi gör. Ett nybyggt bestånd av hyreslägenheter skulle kunna lyfta byn och hela kuststräckan norr om Skellefteå ännu mer. Men vi hoppas så klart också att det finns andra bolag som är på väg att komma i gång med byggande i vår kommun igen. Och då borde Ostvik vara ett alternativ.

Det är många som inte vill bo inne i stan – för dem är Ostvik ett fint och praktiskt alternativ. Byn ligger i nära anslutning till E4 och är inom pendlingsavstånd till de nya industriområden som nu etableras i Skellefteå. Vi i Kåge S-Förening anser därför att Ostvik är en ”oslipad diamant” i vårt vackra kustområde.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa