Dagens skogsbruk inte hållbart ur något perspektiv

”Allt fler svenskar är medvetna om att gamla naturskogar saknar tillräckligt bra skydd och nästan 8 av 10 tycker att det är viktigt att skogar med höga naturvärden skyddas.”
”Allt fler svenskar är medvetna om att gamla naturskogar saknar tillräckligt bra skydd och nästan 8 av 10 tycker att det är viktigt att skogar med höga naturvärden skyddas.”

I ett inslag i SVT nyheter den 17/5 2023 menar Norra skogs vd Pär Lärkeryd att den ideella naturvården lider av vanföreställningar om tillståndet i skogen. Det är dock inga vanföreställningar att miljömålen inte nås och att utvecklingen för miljön i skogen är negativ.

Debatt 2 juni 2023 09:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det är regeringens expertmyndigheters utvärderingar som pekar på att avverkningar av skogar med hög naturvärden innebär stor negativ påverkan på Sveriges möjligheter att bevara den biologiska mångfalden i skogslandskapen. Vi bara dokumenterar och berättar om att detta fortsätter att ske.

Att skogen skulle ”må bra” håller vi inte med om, enligt Skogsstyrelsens hemsida är till exempel cirka 40 procent av tallen i norra Sverige ansatt av törskatesvamp, Samtidigt skadas rekordstora områden i Sverige av granbarkborren. Våra skogar blir mer sårbara samtidigt som skogsbruket fortsätter att omvandla skogar med hög biologisk mångfald till planteringar. Kalhyggesbruket används på 97 procent av den brukade skogen och skogsbruket har skapat ett skogslandskap med låg motståndskraft mot störningar som exempelvis brand, storm, svamp och insektsangrepp. Skogsbruket är dessutom inte heller särskilt lönsamt för den privata skogsägaren till följd av ökade kostnader och stagnerade virkespriser. Vidare hotar kalavverkningarna den samiska urfolkskulturen.

Inte heller är skogsbruket den stora ekonomin som den var på 70-talet, idag är det mindre än 3 procent av arbetstillfällena i glesbygd och knappt 2 procent av BNP. Skogsbruket idag är inte hållbart ur något perspektiv, varken ekologiskt, ekonomiskt eller socialt. Ett flertal stora bolag, däribland H&M har förstått att ”det finns inga affärer på en död planet” och går ut med ett öppet brev till världens ledare där man kräver betydligt starkare agerande för bevarande av den biologiska mångfalden.

Sveriges befolkning blir mer medveten om hur det ser ut i de svenska skogarna. En ny undersökning, utförd på uppdrag av WWF, visar att allt fler svenskar är medvetna om att gamla naturskogar saknar tillräckligt bra skydd och nästan 8 av 10 tycker att det är viktigt att skogar med höga naturvärden skyddas. När den ideella naturvården larmar om förlust av skogar med höga naturvärden så handlar det om en oro för framtiden på vår jord baserad på naturvårdsforskning och expertmyndigheternas bedömningar. 

Vi har gärna en seriös och konstruktiv dialog om detta utan anklagelser om vanföreställningar, det ligger i allas intresse att säkerställa skogens biologiska mångfald.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa