Dagens bristyrken måste bli drömjobb

Region Västerbotten måste uppfattas som en attraktiv arbetsgivare för redan anställda, för nyutbildade och för seniorer.

Det får aldrig bli en förlustaffär att utbilda sig i ett yrke där det råder brist, skriver bland anadra Maria Lundqvist-Brömster, gruppledare för Liberalerna i Region Västerbotten.

Det får aldrig bli en förlustaffär att utbilda sig i ett yrke där det råder brist, skriver bland anadra Maria Lundqvist-Brömster, gruppledare för Liberalerna i Region Västerbotten.

Foto: Simon Rehnström/Svenska Dagbladet/TT Nyhetsbyrån

Debatt2021-12-08 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Alla i välfärden som vill ska orka arbeta heltid, trivas och utvecklas fram till pensionen.

Det är långt ifrån självklart i dag. Många arbetsplatser präglas av överdriven statlig detaljstyrning samtidigt som utveckling och gott ledarskap hamnar i skymundan.

Som följd ser vi utbrändhet, förlorad kompetens, personalbrist och sämre stöd för invånarna. Statens tillfälliga satsningar ger ofta administratörer i stället för välavlönade yrkespersoner.

Vad vi behöver är sunda och hållbara arbetsplatser med mer individuell lönesättning. Kompetens, engagemang, erfarenhet, ansvarstagande och vidareutbildning måste synas i lönekuvertet.

Dagens bristyrken inom vård och omsorg måste bli framtidens drömjobb.

Arbetsvillkoren i välfärden påverkar hela samhällets trygghet. Det får aldrig bli en förlustaffär att utbilda sig i ett yrke där det råder brist.

Liberalerna vill ge Arbetsmiljöverket i uppdrag att ge råd och stöd om god arbetsmiljö för att minska stress, belastningsskador och annan ohälsa. Vi vill också se nationella kunskapssatsningar på bättre ledarskap så att anställda kan få goda chefer och chefer få goda förutsättningar.

Möjligheten för anställda att byta arbetsgivare är avgörande för välbefinnande, yrkesmässig utveckling och löneutveckling. Därför vill vi liberaler ändra lagarna så att engagerade yrkespersoner enklare kan starta och bedriva god vård och omsorg över hela landet.

Att ta vara på människors driv och vilja att utvecklas i sitt yrke gynnar oss alla.

Personalen är Region Västerbottens viktigaste resurs. Deras kunskap är patienternas vård­kvalitet.

Liberalerna i Region Västerbotten vill att personalen ska erbjudas en god arbetsmiljö och ett gott ledarskap.

Personal- och lönepolitiken måste vara långsiktig, uthållig och prioriteras. Regionen måste uppfattas som en attraktiv arbetsgivare för redan anställda, för nyutbildade och för seniorer.

Det är också en jämställdhetsfråga att det i kvinnodominerade yrken ska finnas goda arbetsförhållanden, samt gå att göra karriär och tjäna pengar på sin erfarenhet och kompetens.

Det är så dagens bristyrken inom vård och omsorg blir framtidens drömjobb.