Coronapandemin visar att digitaliseringen behövs

Politiken måste tillsammans med branschaktörer leta nya vägar för att lösa utmaningarna med den återstående bredbandsutbyggnaden.

I stället för mer offentliga stödmedel till bredbandsutbyggnaden så ser det ut att bli mindre.

I stället för mer offentliga stödmedel till bredbandsutbyggnaden så ser det ut att bli mindre.

Foto: Helena Landstedt/TT

Debatt2020-06-10 12:21
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Sveriges digitaliseringsomställning har gått på högvarv den senaste tiden.

Nedstängda arbetsplatser och skolor har gjort att beroendet av snabb och robust bredbandsuppkoppling aldrig har varit större än nu. Och trots att den krissituation som Sverige befinner sig i är tillfällig så är digitaliseringen här för att stanna.

Just därför är det oroväckande att färska siffror från Post- och telestyrelsen visar att takten i bredbandsutbyggnaden bromsar in. Den har nästan halverats den senaste femårsperioden.

Värst är situationen på landsbygden. I slutet av förra året saknade fyra av tio hushåll i Västerbotten tillgång till fiberbredband. Det innebär att tusentals hushåll och företag inte kan nyttja digitaliseringens möjligheter på lika villkor.

Möjligheten att ta del av medier i digital form, ha myndighetskontakter, eller för den delen sköta sitt skolarbete, får inte skilja sig åt beroende på var i länet man befinner sig.

Knäckfrågan för att lösa den kvarstående utbyggnaden stavas pengar.

Nyligen stod det dock klart att i stället för mer offentliga stödmedel till bredbandsutbyggnaden så ser det ut att bli mindre.

Det gör att politiken tillsammans med oss branschaktörer skyndsamt måste leta nya vägar för att lösa utmaningarna med den återstående bredbandsutbyggnaden utan att för den delen sänka kraven på nätens kapacitet.

Tvärtom, det måste till mer utbyggnad för att möta utvecklingen.

De kommunala stadsnäten har hittills stått för merparten av utbyggnaden av fiberbredband i Sverige. I dag finns det kommunala bredbandsaktörer i cirka 200 av landets 290 kommuner.

Trots att stadsnäten skulle kunna bidra ytterligare i arbetet med att nå de nationella bredbandsmålen även utanför deras hemkommuner så sätter dagens regelverk käppar i hjulet för sådan utbyggnad.

Stadsnätsföreningens medlemmar uppger i en undersökning att de skulle kunna ansluta 72 000 hushåll och företag, utan tillskott av offentliga stödmedel, om de undantas från den så kallade lokaliseringsprincipen så att de kan bygga ut bredband även i närliggande kommuner.

Att ändra de lagar som i dag hämmar utbyggnaden är ett tydligt exempel på en åtgärd som samtliga politiska partier kan medverka till utan att belasta det offentligas ekonomi.

Rådande pandemiläge har satt Västerbotten och resten av Sverige i gungning. Sannolikt är det så att en av de lärdomar vi kommer att dra när den här krisen är över är sprängkraften i framväxten av det nya digitala samhället.

Vi har på bara några veckor blivit varse om att det är möjligt att bedriva både näringsverksamhet, utbildning och samhällskontakter med hjälp av digitala verktyg.

Men för många kommer lärdomen i stället att handla om hur påtagligt det digitala utanförskapet är för alla som saknar en tillräcklig bredbandsuppkoppling.

Just därför är det mer angeläget än någonsin att möjliggöra för de kommunala bredbandsnäten att fortsätta utbyggnaden och att regeringen ger oss förutsättningarna för det.