Coronakrisen visar vikten av bredbandsutbyggnad

Sverige riskerar att tappa fart om vi inte även kommande år investerar i vår digitala infrastruktur.

Att Sverige tappar tempo i utbyggnaden av bredband är allvarligt, skriver bland andra Carina Sundbom. gruppledare för Centerpartiet i Skellefteå.

Att Sverige tappar tempo i utbyggnaden av bredband är allvarligt, skriver bland andra Carina Sundbom. gruppledare för Centerpartiet i Skellefteå.

Foto: Helena Landstedt/TT

Debatt2020-05-06 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Coronakrisen har gjort att många har sin arbetsplats hemma vid köksbordet i stället för på kontoret.

För många av oss har det fungerat utmärkt, för andra har bristen på tillgång till bredband visat vår sårbarhet.

Nu måste vi ta krafttag för att fortsätta bredbandsutbyggnaden.

Sverige är ett av Europas mest digitaliserade länder. Tyvärr räcker inte detta för att nå regeringens bredbandsstrategi.

Målet är att 95 procent av alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s redan 2020. Alla ska ha tillgång till stabila mobila tjänster senast år 2023.

I dag är bara drygt 85 procent av alla företag och hushåll uppkopplade.

Att Sverige tappar tempo i utbyggnaden av bredband är allvarligt. Digitaliseringen av landet är viktig när det gäller många sektorer i samhället, inte minst inom jord- och skogsbruket. De gröna näringarnas konkurrenskraft bygger på att teknikutvecklingen fortsätter.

För att nå våra bredbandsmål har Centerpartiet identifierat fyra åtgärder som vi driver mot regeringen i förhandlingarna.

  Öka den nationella finansieringen

Den senaste statsbudgeten innebar ökade bredbandssatsningar på 650 miljoner kronor. Vi inser dock att detta inte räcker. Kommande år måste resurserna till bredbandsutbyggnaden öka ytterligare.

  Ställ krav på myndigheterna

Regeringen skulle genom instruktioner, dialog och regleringsbrev till de myndigheter som är viktiga för bredbandsutbyggnaden kunna främja utbyggnadstakten.

  Ställ krav på Sveriges EU-arbete

Under innevarande landsbygdsprogram har Sverige årligen fått cirka 875 miljoner kronor från EU för att bygga ut bredband. Den nya programperioden som förhandlas just nu måste fortsatt betyda stöd.

  Ställ krav på Telia

Nedmontering av det gamla statliga telefonikopparnätet får inte ske om det inte finns en fullgod ersättning på plats.

Sverige ligger långt framme i utbyggnaden av bredband. Men riskerar att tappa fart om vi inte också de kommande åren fortsatt kraftfullt investerar i vår digitala infrastruktur.

Centerpartiet vill se ett högre tempo och ökade anslag så att vi når våra mål.