Coronaepidemin avslöjar åldersdiskrimineringen

Frågan om förekomst av åldersdiskriminering måste få en mycket stor plats i den kommande kommissionen.

Debatt 24 augusti 2020 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Covid-19 har drabbat de äldre hårdast.

De skulle skyddas. Men resultatet är ett misslyckande.

Strategin har varit tydlig: ”Sjukvården måste skyddas”.

Att förhindra dödsfall genom att stoppa smittspridningen nämns inte som första åtgärd. I stället visas en graf med en linje av vårdens kapacitet som inte får överskridas. Har första prioritet varit att skydda ett dysfunktionell sjukvårdssystem?

Intensivvårds- och sjukhusavdelningarnas platser anpassas genom hårda prioriteringar där äldre verkar ha diskriminerats. Sverige har successivt dragit ned på IVA- och sjukvårdsplatser.

Trots storartade insatser från sjukvårdspersonalen är de svenska dödstalen per 100 000 bland de högsta i världen. Detta är knappast en slumpen. Från olika håll uppges att IVA-läkare inte tagit emot äldre – trots att platser funnits.

Exemplet med den vältränade, friske 81-årig mannen som nekades IVA-vård är säkert bekant. Han räddades av anhörigas envetna kamp om behov av IVA-vård. Andra, enligt vår mening, oetiska handlanden inom äldrevården handlar om generella beslut av enbart palliativ vård genom telefonsamtal utan nödvändig dialog med patienten och anhöriga.

Dessa berättelser kräver en djupgående läkaretisk och juridisk granskning. Det handlar om förtroendet för det svenska sjukvårdssystemet och offentliga myndigheter, särskilt äldrevården.

En mycket viktig fråga är om läkaren i första hand ska se till den enskildes behov, i enligt den hippokratiska läkareden, eller om läkaren ska gynna statens eller andras intressen i strid med läkaretiken.

Har tilliten till svensk sjukvård redan naggats i kanten av de stelbenta styr- och stuprörssystemen?

Har vårdens tunga administrativa kontrollsystem, utan krisberedskap, skett på bekostnad av tilliten till sjukvårdpersonalens omdöme och ansvarstagande?

De äldre är förlorarna, särskilt de multisjuka som behöver tillit, förtroende och kontinuitet för sin vård.

Frågan om förekomst och omfattning av åldersdiskriminering måste få en mycket stor och avgörande plats i den kommande kommissionen.

Dessutom, om coronastrategin för att skydda sjukvårdssystemet och byråkratin, kan ha kostat många äldre människor livet i strid med den av Hippokrates grundade läkaretiken.

Ämnen du kan följa