Corona är en utmaning för allt FN-arbete

Att FN:s livsmedelsprogram WFP tilldelades Nobels fredspris sätter ljus på den ökande hungern.
Att FN:s livsmedelsprogram WFP tilldelades Nobels fredspris sätter ljus på den ökande hungern.

Världens flickor och kvinnor drabbas särskilt hårt av coronapandemin när våldet mot kvinnor ökar som följd av isolering i hemmet.

Debatt 28 december 2020 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Coronapandemin har inneburit en enorm utmaning för FN och dess medlemsländer. Allt pekar på att pandemin kommer att påverka hela världen även under det kommande året, och sannolikt längre än så.

Coronapandemin är inte bara en hälsokris. Den är också en humanitär kris och en utvecklingskris.

Att FN:s livsmedelsprogram WFP nyligen tilldelades Nobels fredspris sätter ljus på den ökande hungern.

Behoven ökar dramatiskt samtidigt som den globala ekonomin krymper och många rika länder ser om sitt eget hus.

Det riskerar att förvärra de globala klyftorna.

Världshälsoorganisationen WHO samordnar arbetet mot viruset. WHO är en del av det världsomspännande initiativet Covax som ska ge alla länder likvärdig tillgång till vaccin.

De rika länderna har trots det köpt multipla doser till sina invånare vilket gör att många fattiga länder riskerar att bli utan.

Allt FN-arbete påverkas av corona. FN-året 2020 skulle ha blivit ett superår för jämställdhetsfrågorna. I stället har det blivit ett förlorat år med en lång rad inställda eller uppskjutna möten.

Världens flickor och kvinnor drabbas särskilt hårt av coronapandemin när program mot barnäktenskap och könsstympning försenas, och när våldet mot kvinnor ökar som följd av isolering i hemmet.

Vissa regeringar använder coronapandemin som täckmantel för att inskränka medborgares rättigheter.

I Belarus, Polen, Hongkong, Thailand, och på andra ställen‚ möts demonstranter av våld. Ju längre pandemin pågår desto större är risken att auktoritära regimer drar åt snaran ytterligare.

Under 75 år har FN-samarbetet lett till en mer säker, trygg och rättvis tillvaro för miljarder människor.

Bara de senaste 30 åren har en miljard lyfts ur extrem fattigdom, två miljarder har fått tillgång till rent vatten och 90 procent av världens barn går i skolan.

Återuppbyggnaden efter coronapandemin måste ske med hänsyn tagen till kraven i Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. En av många nödvändiga åtgärder är att sluta stödja fossila bränslen för att i stället uppmuntra förnybar energi.

En ambitiös deklaration om framtidens FN-arbete antogs av FN:s generalförsamling i september.

Med fortsatt uppslutning kring det internationella samarbetet finns hopp om att besegra viruset – och att med gemensamma krafter fortsätta bygga en bättre värld för alla under 2021.

Ämnen du kan följa