Civilsamhällets kraft är avgörande för ett land i krig

Civilsamhället är en viktig del av den starka motståndskraft som det ukrainska folket visar under Rysslands angrepp.

Volontärer från en civilsamhällesorganisation tar emot internflyktingar på järnvägsstationen i Ivano-Frankivsk i västra Ukraina.

Volontärer från en civilsamhällesorganisation tar emot internflyktingar på järnvägsstationen i Ivano-Frankivsk i västra Ukraina.

Foto: Maksym Solodjuk

Debatt2022-04-20 10:23
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Ukraina har under de senaste årtiondena stärkt sitt civilsamhälle. Det är de demokratiska strömningarna och viljan att närma sig väst som ligger till grund för Putins invasion av landet och det blodiga krig som nu pågår.

Många människor i Ukraina gör stora insatser i sina lokalsamhällen just nu, i en vardag som ställts på ända. Människor jobbar dag och natt tillsammans med volontärer för att bland annat ge människor på flykt tak över huvudet, mat, mediciner och hygienartiklar. 

Men de fortsätter också sina insatser för att ge våldsutsatta kvinnor stöd, skydda hbtqi-personer från våld och diskriminering, ge barn och ungdomar psykosocialt stöd och värna om rättigheter för människor med funktionsnedsättningar. Detta mitt i en humanitär kris.

Tack vare långsiktiga relationer och förankringen i lokalsamhället har våra frivillighetsorganisationer snabbt kunnat ställa om och möta den akuta situationen. 

Det är precis den förankringen som gör att demokratiska organisationer i Ukraina – trots den utbredda fattigdomen – har kunnat bygga upp ett samhälle med större utrymme för mänskliga fri- och rättigheter.

Behoven i Ukraina kommer inte att försvinna när kriget väl är över. Tvärtom. De kommer att öka drastiskt. Då kommer vi att stå kvar och bidra till uppbyggnaden av landet igen, när stridsvagnarna har lämnat och nyhetskamerorna stängts av. 

Vårt stöd kommer att behövas mer än någonsin.

Att nu skära i det internationella biståndet eller att urholka det genom att använda pengarna till flyktingmottagning är ett kortsiktigt feltänk. 

En av utvecklingssamarbetets viktigaste uppgifter är att stärka organisationer som verkar för demokrati och mänskliga rättigheter i utsatta länder.

Vi uppmanar Sveriges riksdag och regering att öka biståndet för att stärka civilsamhällen med mångfald, demokratiska värden och stark förankring i lokalsamhällen. 

Det är en viktig pusselbit i hur Sverige kan bidra till motståndskraft i kriser och konflikter och att bekämpa fattigdom och förtryck, i Ukraina och andra utsatta länder. Det är bra för världen och det är bra för Sverige. 

Detta borde vara en fråga som svenska politiker, oavsett politisk hemvist, kan enas om.

Alexander Clemenson, generalsekreterare, KFUM Sverige

Martin Nihlgård, generalsekreterare, IM

Anders Pettersson, exekutiv chef på Civil Rights Defenders

Trifa Shakely, förbundsordförande RFSL

Petra Tötterman Andorff, generalsekreterare Kvinna till Kvinna