Centerpartiet vill att Region Västerbotten skyndar på

Debatt 2 mars 2022 07:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Region Västerbotten behöver utveckla en modern, jämlik, tillgänglig och effektiv hälso- och sjukvård med fokus på individen i centrum. 

För att göra detta krävs ett gediget förändringsarbete som måste ske stegvis. Ett uppenbart steg i omställningen till God och 

Nära vård är de mobila teamen. De mobila teamen har varit helt avgörande under pandemin för att hålla nere belastningen på våra sjukhus och samtidigt säkra en god vård för de människor som annars kanske behövt bli inlagda på sjukhus.

I framtiden kommer vi att behöva Öppenvårdsteam, en typ av generella team med bred kompetens och tillgänglighet.

Närsjukvårdsområdena är en bra grund och startblock för denna utveckling. Under tiden får vi inte tappa den kompetens och det viktiga stöd som befintliga team bidrar till redan idag. 

Ett av teamen kämpar just nu i motvind. Primärvårdens äldre-resursteam, PrimÄr, finns i Umeå och Skellefteå men saknar idag uppdrag. 

Just detta team har alltså inget mandat fast det funnits i fem år och kan inte rekrytera den kompetens som behövs. 

Därför används ca 80 procent hyrpersonal bara för teamet i Umeå. 

Samtidigt räknar man grovt med att, bara på Umeå-teamet, på ett års arbete sparar Region Västerbotten vårdplatser och andra kostnader för cirka 20 miljoner kronor.

Centerpartiet anser att primärvårdens äldre-resursteam ska ha ett tydligt uppdrag och en budget för verksamheten. Då det är väldigt viktigt att vi tar tillvara och utvecklar detta arbetssätt.

Att jobba effektivt med denna typ av team ger en lättnad för vårdplatsbristen.

Det är också i linje med god ekonomisk hushållning. Och en förbättring av samverkan mellan kommunerna och regionen.

Centerpartiet vill att Region Västerbotten skyndsamt arbetar fram ett förslag för att säkerställa primärvårdens äldre-resursteams verksamhet. 

Samt att de mobila teamen stärks för att Region Västerbotten ska kunna klara den viktiga övergången till god och nära vård.

Ewa-May Karlsson, gruppledare för Centerpartiet i Region Västerbotten

Lars Bäckström (C), vice ordf. Hälso- och sjukvårdsnämnden

Håkan Andersson (C), ledamot i Regionstyrelsen 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa