Centerpartiet, våga begränsa skolvinster

Att Centerpartiet ska diskutera hur den svenska skolan kan bli mer likvärdig är glädjande, skriver Lärarna Riksförbunds förbundsordförande Åsa Fahlén.
Att Centerpartiet ska diskutera hur den svenska skolan kan bli mer likvärdig är glädjande, skriver Lärarna Riksförbunds förbundsordförande Åsa Fahlén.

Det är positivt att man inom centerrörelsen vågar ifrågasätta det som inte fungerar i det nuvarande skolsystemet.

Debatt 23 september 2021 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Centerpartiet är samlat till partistämma.

Bland förslagen som ska diskuteras finns flera som handlar om skolan, bland annat att göra justeringar i skolvalssystemet.

Att Centerpartiet ska diskutera hur den svenska skolan kan bli mer likvärdig är glädjande. Partiet har de senaste åren visat att de kan vara en balanspunkt i svensk politik. Då är det nödvändigt att på allvar ta itu med de utmaningar som svensk skola står inför.

Ett avgörande steg för att skapa en mer likvärdig skola handlar om att våga ta itu med frågan om vinster. Lärarnas Riksförbund är på intet sätt motståndare till friskolor som sådana, men det eventuella ekonomiska överskott som uppstår ska återinvesteras i skolan.

Vinstintresset får aldrig ställas i centrum av skolverksamheten och skattepengar ska inte gå till privat vinstutdelning eller hamna på bankkonton i skatteparadis. Det är något som har starkt stöd av svenska folket.

Nyligen rapporterade Svenska Dagbladet att det till Centerpartiets stämman kommit förslag om att hindra vinster från att lämna skolan. De ska i stället återinvesteras i verksamheten. Även Centerpartiets ungdomsförbund har öppnat för någon slags vinstbegränsning.

Det är självklart positivt att man inom centerrörelsen nu vågar ifrågasätta det som inte fungerar i det nuvarande systemet.

Vi hoppas att de centerpartistiska stämmoombuden som ska diskutera frågorna gör det med skolans, lärarnas och elevernas bästa för ögonen och inte stänger några dörrar i vinstfrågan.

Dörren behöver stå öppen för konstruktiva förslag som kan se till att det överskott som uppstår i skolan återinvesteras i verksamheten.

För att bidra med konstruktiva förslag har vi på Lärarnas Riksförbund tillsatt en utredning om hur aktiebolag ska kunna fasas ut från skolan och hur dessa bolag ska kunna omvandlas till andra organisationsformer.

Utredningen leds av Anne-Marie Pålsson, tidigare moderat riksdagsledamot och docent i nationalekonomi, och slutsatserna ska presenteras i vår. Förhoppningen är att förslagen ska kunna hjälpa debatten framåt och dyrka upp ideologiska låsningar så att perspektivet i stället ska bli vad som är bäst för skolan.

Centerpartiet har de senaste åren visat att det är ett konstruktivt parti som vågar ta nya steg och utmana tidigare föreställningar.

Vi hoppas och tror att det också kan gälla skolan och synen på friskolors vinster.

Ämnen du kan följa