Flexiblare system skulle gynna kommunens verksamheter

Skellefteå kommun är stor till ytan och har väldigt många verksamheter, både i stan och ute i våra tätorter. För att bättre nyttja kommunala resurser och ge bättre service vill Centerpartiet införa och utveckla kombinationstjänster i de kommunala verksamheterna.

Om en klocka ska sättas upp på Furuskolan måste personal kallas in från Boliden, trots att kompetensen finns i Jörn.

Om en klocka ska sättas upp på Furuskolan måste personal kallas in från Boliden, trots att kompetensen finns i Jörn.

Foto: Yvonne Rönngren

Debatt2022-12-08 06:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Visst borde det kunna finnas tjänster som kan ha flera arbetsuppgifter även om det skulle sträcka sig över flera förvaltningar? Att bygga bort stuprören som finns idag inom de kommunala verksamheterna skulle gynna både verksamheterna och kompetensförsörjningen.

Centerpartiet anser att det bör gå att utveckla mer samarbeten och samnyttjande mellan förvaltningar, som skola, fritid, måltid, park, lekparker, idrottsanläggningar, fastighetsskötsel, återvinningscentral och andra kommunala verksamheter. För det är frustrerande för personalen, och verksamheter kan få avbrott, om det inte finns stöd och hjälp i närområdet när de behövs.

En typ av kombinationstjänst som skulle fungera i t.ex. Jörn skulle kunna vara att slå samman arbete för skoltekniker och vaktmästare. Idag är det vattentäta skott mellan dessa två utförare. Vill skolan få en hylla uppsatt så ska det komma en skoltekniker från Boliden för att sätta upp hyllan istället för att vaktmästaren på plats skulle kunna fixa såna saker.

Att utveckla kombinationstjänster kommer att innebära nya rutiner och processer kring ledarskapet, nyanställningar och utbildningar. Ett förenklat ekonomiskt debiteringssystem behöver också komma på plats. Men vi i Centerpartiet ser flera fördelar, både för verksamheter som ekonomiskt, om ett arbetssätt med kombinationstjänster införs.

Att samordna olika arbetsuppgifter genom kombinationstjänster skulle innebära bättre nyttjande av kommunala resurser. Genom att ta tillvara personalen och dess kunskaper på bättre sätt, spara tid och miljö genom minskat resande och att nyttja lokal kännedom, så blir det en win-win situation för kommunen.

Ska vi klara den snabba utvecklingen behöver vi tänka nytt och se nya arbetssätt, även inom den kommunala verksamheten. Kombinationstjänster är ett sätt.