Centerpartiet har blivit grundlurade av regeringen

Kraven för att få häva strandskyddet är så pass omfattande att det inte kommer att vara möjligt att genomföra i praktiken.

På en lång rad platser i landet, där det bor många människor, skärps strandskyddet väsentligt, skriver bland andra Elisabeth Björnsdotter Rahm (M).

På en lång rad platser i landet, där det bor många människor, skärps strandskyddet väsentligt, skriver bland andra Elisabeth Björnsdotter Rahm (M).

Foto: Johan Nilsson/TT Nyhetsbyrån

Debatt2021-12-28 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Efter en grundlig genomgång av det faktiska resultatet av strandskyddsförhandlingarna mellan regeringen och Centerpartiet går det bara att dra en slutsats: Centerpartiet är grundlurade.

I november utropade såväl Miljöpartiet som Centerpartiet sig själva som vinnare i strandskyddsförhandlingarna.

Det faktiskt utfallet av förhandlingarna, lagrådsremissen, valde parterna att offentliggöra en fredagskväll.

När vi tog del av innehållet förstod vi varför: Centerpartiet är grundlurade.

De generella lättnader på landsbygden som Centerpartiet beskriver finns inte i realiteten. Kraven för att få häva strandskyddet är så pass omfattande att det inte kommer att vara möjligt att genomföra i praktiken.

På en lång rad platser i landet, där det bor många människor, skärps dessutom strandskyddet väsentligt. Länsstyrelsen ges också möjlighet att återinföra sådant strandskydd som upphävts generellt mellan 1999 och 2009.

Centerpartiet har slagit sig för bröstet för att strandskyddet vid sjöar mindre än en hektar och vattendrag smalare än två meter ska upphävas. Men av lagrådsremissen framgår att det ska ersättas av ett nytt skydd.

Centerpartiet har också lyft fram att strandskyddet vid grävda dammar utan naturligt flöde ska upphävas, men dessa omfattas inte av strandskydd i dag. Behovet av lagändring är därmed obefintligt.

Konstgjorda sjöar med naturligt in- och utlopp omfattas dock ofta av strandskydd i dag och här görs ingen omedelbar förändring.

Regeringen ges i stället bemyndigande att återkomma med lättnader i enskilda fall.

Vi ska naturligtvis säkerställa allmän tillgång till våra stränder, men det generella strandskyddet är för stelbent och hämmar tillväxten på landsbygden.

Moderaterna är kritiskt till uppgörelsen eftersom den totalt sett leder till stora försämringar för utveckling längs våra stränder.

Vi vill avskaffa det generella strandskyddet, ta bort länsstyrelsens veto och i stället låta kommunerna ansvara för frågan.

Vi menar att detta är av yttersta vikt och avser därför återkomma med ett eget sådant förslag när frågan behandlas i riksdagen.

Då har Centerpartiet möjlighet att rösta antingen på ett förslag som går i linje med vad de egentligen själva tycker, eller på en miljöpartistisk kompromiss där de själva och landsbygden är de stora förlorarna.