Centerpartiet förhandlade – och blev grundlurade

De generella lättnaderna av strandskyddet på landsbygden, som Centerpartiet beskriver, finns i realiteten inte.

Debatt 22 november 2021 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I förra veckan utropade såväl Miljöpartiet som Centerpartiet sig själva som vinnare i strandskyddsförhandlingarna.

Det faktiska utfallet, lagrådsremissen, valde parterna att inte offentliggöra förrän halv sex en fredagkväll (19/11 2021).

När vi tog del av innehållet i lagrådsremissen förstod vi varför. Centerpartiet är grundlurade.

De generella lättnaderna av strandskyddet på landsbygden, som Centerpartiet beskriver, finns i realiteten inte. Kraven för att få häva strandskyddet är så pass omfattande att det inte kommer att vara möjligt att genomföra i praktiken.

På en lång rad platser i landet, där det bor många människor, skärps strandskyddet väsentligt.

Centerpartiet har slagit sig för bröstet för att strandskyddet vid mindre sjöar (mindre än en hektar) och vattendrag smalare än två meter ska upphävas. Men av lagrådsremissen framgår att det ska ersättas av ett nytt skydd. Det har i grunden samma innehåll men ett nytt namn – fri passage.

Centerpartiet har också lyft fram att strandskyddet vid grävda dammar utan naturligt flöde ska hävas. Men dessa omfattas inte av strandskydd i dag. Behovet av en lagförändring är därmed obefintligt och det är därför svårt att klassa det som en C-seger.

Konstgjorda sjöar med naturligt in- och utlopp omfattas dock ofta av strandskydd i dag.

Här görs ingen omedelbar förändring. Regeringen ges i stället bemyndigande att återkomma med lättnader i enskilda fall. Det innebär att det kan ske – om regeringen känner för det.

Vi ska naturligtvis säkerställa allmän tillgång till våra stränder. Men det generella strandskyddet är för stelbent och hämmar tillväxten på landsbygden, och med regeringens och Centerpartiets förslag snart också i städerna.

Moderaterna är kritiska till uppgörelsen eftersom den totalt sett leder till stora försämringar för utveckling längs våra stränder.

Vi vill avskaffa det generella strandskyddet, ta bort länsstyrelsens veto och i stället låta kommunerna ansvara för frågan. Varje kommun får då möjlighet att peka ut lokalt strandskydd där så är särskilt påkallat.

Vi moderater menar att detta är av yttersta vikt och avser därför återkomma med ett eget sådant förslag när frågan nu kommer att behandlas i riksdagen.

Då har Centerpartiet möjlighet att rösta antingen på ett förslag som går i linje med vad de egentligen själva tycker, eller på en miljöpartistisk kompromiss där de själva och landsbygden är de stora förlorarna.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa