Centerpartiet bör tänka om kring invandringen

Vill Centerpartiet få genomslag för sin politik eller är det politiska spelet viktigare?

Debatt 19 juni 2021 12:39
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I nästa vecka röstar riksdagen om framtidens invandringspolitik.

Mot den socialdemokratiskt ledda regeringens förslag om ökad invandring står de skarpa förslagen för en minskning som Moderaterna har samlat oppositionen kring. Valet som riksdagens partier har att göra är tydligt – rösta för en ökad eller en minskad invandring.

Dessutom är det upp till bevis för Centerpartiet i frågan om att försvåra för tvångsäktenskap.

Vill Centerpartiet få genomslag för sin politik eller är det politiska spelet viktigare?

Trots att en stor majoritet av svenska folket vill ha minskad invandring, har regeringen lagt ett förslag till riksdagen om att öka den. Det är djupt oansvarigt med tanke på våra omfattande integrationsproblem.

Moderaterna har tillsammans med Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna lagt fram en rad skarpa lagförslag för minskad invandring. Det handlar bland annat om skärpta regler för anhöriginvandringen och språkkrav för permanent uppehållstillstånd.

Lagförslagen är beredda och behandlade av lagrådet.

Ett av våra förslag rör möjligheten att neka anhöriginvandring när en i relationen – maken eller sambon – är under 21 år.

Bestämmelsen, som finns i den nuvarande tillfälliga lagen, grundar sig på EU-rätten och syftar framför allt till att förhindra tvångsäktenskap och förbättra integrationen.

Migrationskommittén föreslog i sitt betänkande att denna åldersgräns fortsatt ska vara 21 år. Regeringen har dock valt att lägga fram ett förslag där åldersgränsen sänks till 18, trots att Socialdemokraterna i kommittén förordade en 21-årsgräns.

Centerpartiet har i riksdagen lagt ett till innehållet identiskt lagförslag om en 21-årsregel. Partiet tycker alltså som Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna.

Om Centerpartiet röstar på vårt lagförslag kommer det att träda i kraft redan i sommar.

I socialförsäkringsutskottet har Centerpartiet dock inte ställt sig bakom vårt förslag, utan valt att bara rikta en uppmaning till regeringen om att återkomma med ett lagförslag – trots att lagförslaget redan lagts på bordet av oss. Det är rent ut sagt ynkligt.

Om Centerpartiet vill få igenom sin politik och stå upp mot tvångsäktenskap ska de rösta för oppositionens skarpa lagförslag.

Den 22 juni är det upp till bevis: kommer Centerpartiet värna den politik partiet säger sig stå för – eller är det politiska spelet viktigare?

Än finns det tid att tänka om och tänka rätt.

Ämnen du kan följa