Centerpartiet är garanten för en levande landsbygd

Överenskommelsen innebär att strandskyddet förändras i grunden och att äganderätten stärks för Sveriges skogsägare.

Debatt 15 november 2021 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Centerpartiet och regeringen är nu överens om stärkt äganderätt i skogen och ett förändrat strandskydd.

Överenskommelsen innebär att strandskyddet förändras i grunden, blir mer rättvist, vilket gör det enklare att bo och verka i våra gles- och landsbygder. Äganderätten för alla Sveriges skogsägare stärks.

Strandskyddet upphävs för mindre sjöar och vattendrag samt anlagda dammar och våtmarker. Genom att skapa möjlighet för kommuner att själva peka ut strandnära utvecklingsområden kommer det att bli betydligt enklare att bygga nära vatten.

Det finns platser som behöver skyddas mer än i dag. I dessa områden stärker vi strandskyddet ytterligare. Det handlar om områden som redan är högexploaterade, där efterfrågan på fritidshusbebyggelse är stor och områden av särskild betydelse för djur- och växtlivet.

Den svenska skogen skapar jobb, bidrar med pengar till det gemensamma och är avgörande för klimatomställningen. Den skog vi har i dag är ett resultat av generationer av skogsägare som skött om sin skog.

Nu ska äganderätten i skogen stärkas genom att frivillighet i stället för tvång ska bli utgångspunkt när skog ska skyddas.

Skogsägares initiativ ska prioriteras över myndigheters. Det ska finnas fler valmöjligheter för markägare som vill skydda skog.

Förslaget innebär att formellt skydd av skog alltid ska bygga på en markägares medverkan – förutom i exceptionella fall.

Centerpartiet har fått igenom en översyn av skattereglerna för att göra de mer förmånliga vid intrångsersättning eller löseskilling.

Förslaget innehåller också regelförenklingar som stärker äganderätten, ett nytt förslag på mål för ökad hållbar tillväxt, åtgärder för skogsbrukets klimatanpassning och ökad rådgivning om klövviltsförvaltning. Dessutom stoppas nyckelbiotopsinventeringen.

För Centerpartiet är det viktigt att skogen förvaltas på ett ansvarsfullt och hållbart sätt. Sveriges skogsägare vill vara med och ta det ansvaret. För det som man äger, det vårdar man.

För Centerpartiet har utgångspunkten varit att skogsägarna ska ha rätten att bestämma över sina egna skogar.

Genom konstruktiva samtal och förhandlingar tar Centerpartiet ansvar för Sverige.

Nu ger vi Sveriges gles- och landsbygder fler möjligheter att utvecklas.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa