Som inlandsbo är man härdad av ointresset

Centerpartiet ger slutreplik till socialdemokraterna under rubriken; ”Som inlandsbo är man härdad av ointresset”.

Debatt 3 juni 2022 11:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Socialdemokraterna Janeth Lundberg, Sandfors, ordförande Beredningen folkhälsa och demokrati Skellefteå-Norsjö samt ledamot i regionstyrelsen och Magnus Eriksson, Norsjö, ersättare i regionstyrelsen har den 23 maj i Norran svarat på vår debattartikel ”Som inlandsbo är man härdad av ointresset” publicerad den 16 maj i Norran.  

De anser att vår syn på Region Västerbottens Umeåfixering är "falskt och oseriöst".

Samtidigt skriver de att de vill vänta på att Norrbotniabanan ska komma till Skellefteå innan man vet var man vill placera en ny hälsocentral. 

Det kallar vi oseriöst. Det är ganska många år innan Norrbotniabanan är på plats, knappast före år 2030.

För drygt ett år sedan så frågade Centerpartiet efter sjukvårdsplanering i Skellefteå med anledningen av etableringen av Northvolt. 

Region Västerbotten svarade att de resurser som tilldelades Skellefteå skulle räcka till. Idag räcker de inte till och sjukvården går på knäna i Skellefteå.

Region Västerbotten har förvisso tagit beslut om att bygga ut Skellefteå lasarett, och som Lundberg och Eriksson skriver är det största satsningen sedan lasarettet byggdes 1915. 

Men besluten har dröjt för länge och det är många år bort innan vi har ett nytt, modernt lasarett i Skellefteå.

Behoven av Region Västerbottens satsningar i hela länet är stort. 

Ska vi klara utmaningarna med sjukvård och infrastruktur så måste regionpolitikerna se utanför Umeå - hur stimulerar vi och tar tillvara den utveckling som nu sker så att den gagnar hela norra Sverige? 

Och hur prioriterar vi de offentliga pengarna utifrån det?

För Västerbottens bästa
Carina Sundbom, Skellefteå Centerpartiet, ledamot i Regionala Utvecklingsnämnd

Maria Kristoffersson, Vilhelmina Centerpartiet, vice ordf. Beredningen folkhälsa o demokrati


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa