C vill se en bättre lönebildning i Region Västerbotten

Socialdemokrater, Miljöpartister och Vänsterpartister som idag styr Region Västerbotten måste sluta tro att det finns människor att nyrekrytera, de måste se till att de som jobbar idag vill jobba kvar!

"Lönetillägg som ensidigt införs av arbetsgivaren skapar osäkerhet för personalen. Centerpartiet föreslår att lönetilläggen tas in i nästa lönerevision, och blir en del av ordinarie lönebildning. En lönebildning som även förhandlas med facken."

"Lönetillägg som ensidigt införs av arbetsgivaren skapar osäkerhet för personalen. Centerpartiet föreslår att lönetilläggen tas in i nästa lönerevision, och blir en del av ordinarie lönebildning. En lönebildning som även förhandlas med facken."

Foto: Henrik Montgomery/TT

Debatt2023-02-21 07:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Region Västerbottens vårdpersonal gör ett oerhört viktigt jobb i hela länet och behovet av kompetent och välutbildad vård- och omsorgspersonal blir allt viktigare. Regionen måste jobba hårdare för att förbättra arbetsvillkor för att behålla duktig och driven personal. Så när en yrkesgrupp lyfts får inte andra yrkesgrupper glömmas bort.

Ledningen för Region Västerbotten har sett en skev lönefördelning mellan sjuksköterskor som jobbar i dygnet-runt verksamhet och sköterskor som jobbar dagtid. För att få en snabb justering av detta har ett politiskt beslut tagits om att ge sjuksköterskor i dygnet-runt verksamhet ett lönetillägg på 3 000 kronor per månad. Ett lönetillägg som är tänkt att vara långsiktigt.

Lönetillägg som ensidigt införs av arbetsgivaren skapar osäkerhet för personalen. Centerpartiet föreslår att lönetilläggen tas in i nästa lönerevision, och blir en del av ordinarie lönebildning. En lönebildning som även förhandlas med facken.

Det finns även brist på undersköterskor. Många verksamheter behöver idag stärkas upp med erfarna undersköterskor när sjuksköterskor saknas. De gör idag ett långt mer avancerat arbete än vad de gjort tidigare och det vilar ett stort ansvar på undersköterskorna. Ju färre sjuksköterskor, desto mer ansvar för undersköterskor.

Undersköterskor i dygnet-runt verksamhet har getts ett lönetillägg om 1 000 kronor per månad. Behovet att via ett snabbt beslut om lönetillägg justera lönestrukturen visar att det finns brister hos lönebildningen i Region Västerbotten. Centerpartiet önskar att en vidare översikt av lönestrukturen görs så att Regionen inte drabbas av personaltapp och höga kostnader för hyrpersonal inom fler yrkesgrupper.

Kvinnodominerade yrken har allt för länge släpat efter i löneutvecklingen, inte minst i Västerbotten. Regionen måste uppvärdera status på kvinnodominerade yrken och förbättra arbetsvillkoren för att behålla, få tillbaka och rekrytera fler medarbetare inom många yrkesgrupper. Vi vill se ett närmare ledarskap där personalens arbetsvillkor blir attraktiva.