Byggföretagen drabbas av en osund konkurrens

Att seriösa byggföretag riskerar att slås ut av kriminella är något vi aldrig kan acceptera.

Debatt 27 januari 2022 06:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Nu krävs att alla goda krafter hjälps åt för att vända utvecklingen. En alldeles för stor andel av Byggföretagens medlemsföretag anser sig drabbade av osund konkurrens. 

Byggbranschen är viktig för Sverige. 

Varje år bidrar vi med nästan 40 miljarder kronor i skatteintäkter till vård, skola och omsorg. Det är små och stora företag, runt om i landet, som är med och bygger Sverige bättre. 

Men de senaste åren har larmen om arbetslivskriminalitet kommit allt tätare.

För att kartlägga hur omfattande problemen i byggbranschen är tog Byggföretagen initiativ till Byggmarknadskommissionen, som nyligen presenterade sin slutrapport. 

Tyvärr har man inte lyckats visa hur stor brottsligheten är. Men, kommissionen är tydlig med att det finns för många företag med olagliga eller ohederliga uppdrag. Och att det krävs nya åtgärder för att rensa bort dem. 

Det är en slutsats som vi på Byggföretagen delar.

Som bransch- och arbetsgivarorganisation har Byggföretagen länge arbetet för att mota bort de oseriösa företagen. Vi har som exempel infört hårdare kontroller, för att få kollektivavtal, genom Byggföretagen. 

Vi har gjort klart att vi aldrig accepterar kriminella företag. Med en affärsidé att runda lagar och regler.

Men det räcker inte med att vi som arbetsgivarorganisation, många gånger tillsammans med facken, arbetar för en sund konkurrens. Ett stort ansvar vilar även på övriga aktörer i byggprocessen. 

Det gäller inte minst beställarna, som i alla led, måste bli bättre på att upphandla seriösa företag. 

Det starkaste vapnet, för att stänga ute kriminalitet och fusk, är beställare med hårda krav vid upphandlingar och en vilja att betala för säkerhet och schyssta villkor.

Även myndigheter, riksdag och regering behöver göra mer. Efterlevnaden av dagens lagar och regler måste kontrolleras betydligt bättre. 

Och det behövs nya beslut. 

Det handlar om, som Byggmarknadskommissionen föreslår, att:

 minska sekretess mellan myndigheter

bryta sekretessen på företagens skattekonto

intensifierad tillsyn av utstationeringsregistret 

korta handläggningstiderna för mål i förvaltningsdomstolarna

 

Det går att vända utvecklingen. Nu krävs att alla hjälps åt. 

Arbetsmarknadens parter måste tillsammans med lagstiftare, myndigheter och beställare säkerställa att inte fler seriösa byggföretag slås ut av en osund konkurrens.


 
 
 
 
 
 
Kommentera
Ämnen du kan följa