Byggbranschen är långtifrån ensamt om att drabbas

Det är inte bara byggbranschen som drabbas. LKAB säger att en cementkrisen minskar produktionen med 50 till 80 procent.

Redan månaden efter att fabriken i Slite slutat leverera cement kommer flera stora infrastrukturprojekt att stoppas eller fördröjas, skriver Christer Johansson, bransch- och föreningsansvarig Byggföretagen Västerbotten.

Redan månaden efter att fabriken i Slite slutat leverera cement kommer flera stora infrastrukturprojekt att stoppas eller fördröjas, skriver Christer Johansson, bransch- och föreningsansvarig Byggföretagen Västerbotten.

Foto: Karl Melander/TT Nyhetsbyrån

Debatt2021-09-08 07:47
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Norra Sverige är världsledande i omställningen till grön industri.

Fram till 2040 ska 1 050 miljarder kronor investeras.

Nu hotas allt detta. Det överraskande beslutet att avvisa fortsatt brytning av kalksten på Gotland riskerar att leda till ett byggstopp med förödande konsekvenser.

Ingen kan ha missat den gröna norrländska byggboomen. I Skellefteå bygger Northvolt en av världens största batterifabriker. Mellan Luleå och Boden kommer H2 Green Steel att etablera en storskalig satsning på fossilfri ståltillverkning.

I Malmfälten planerar LKAB, SSAB och Vattenfall, genom det gemensamt ägda bolaget Hybrit, ytterligare en stor satsning på fossilfritt stål och stora vindkraftsprojekt byggs och planeras i regionen. Därtill ska Norrbotniabanan byggas mellan Umeå via Skellefteå till Luleå.

Den gröna byggboomen är goda nyheter. Arbetskraftsbehovet är enormt. Regeringens samordnare för samhällsomställning i Norrbotten och Västerbotten bedömer att vår befolkning kommer att öka med 100 000 den närmaste 20 åren.

Tyvärr hotas nu allt detta. Mark- och miljööverdomstolens beslut att avvisa fortsatt kalkbrytning i Slite på Gotland riskerar att leda till ett omfattande byggstopp.

Byggföretagens konsekvensanalys visar att redan månaden efter att fabriken i Slite slutat leverera cement kommer tre av fyra nya bostäder inte att kunna byggstartas och flera stora infrastrukturprojekt stoppas eller fördröjas. 280 000 jobb hotas.

Det är inte bara byggbranschen som drabbas. LKAB som använder sprutbetong för att bryta järnmalm säger att en cementkrisen minskar produktionen med 50 till 80 procent. Hela den gröna omställningen riskeras.

Huvudalternativet till brytning av kalksten på Gotland är import. Men problemen är många. Förutom att tillgången på cement är starkt begränsad är kvaliteten en annan, klimatpåverkan större och logistikkedjorna inte utbyggda.

Trä, betong och stål är en förutsättning för de projekt som ska leda till en omställning och ett mera hållbart samhällsbyggande. Det pågår ett intensivt världsledande arbete från de olika branscherna för att minska byggandets klimatpåverkan – inte minst genom de färdplaner som överlämnats till regeringen för några år sedan.

Vi har svårt att tro att det är regeringens vilja att stoppa den gröna byggboomen i Norrland, öka den globala klimatpåverkan – eller för den delen göra sig beroende av råvaror från Kina.