Bygg tågperronger i Ånäset och Bygdeå

Norrbotniabanan borde vara en unik möjlighet för Ånäset och Bygdeå där banan passerar. Där vi som bor här kan färdas snabbt, smidigt och klimatvänligt, samtidigt som de goda pendlingsmöjligheterna lockar till sig nya invånare så att våra byar kan växa och utvecklas.

Norrbotniabanan minskar restiderna mellan städerna. Men Miljöpartiet i Robertsfors tycker att det även borde satsas på tågperronger i Ånäset och Bygdeå.

Norrbotniabanan minskar restiderna mellan städerna. Men Miljöpartiet i Robertsfors tycker att det även borde satsas på tågperronger i Ånäset och Bygdeå.

Foto: Ylva Forslund

Debatt2023-02-27 09:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Om inga perronger byggs i Ånäset och Bygdeå kan vi bara se på medan tåget far förbi i hög fart och då går den unika möjligheten till utveckling för våra byar om intet. 

Är Norrbotniabanan bara avsedd att gynna de som bor i de stora städerna längs med spåret? Det undrar vi i Miljöpartiet i Robertsfors kommun. 

Vi tycker inte det och anser att kommunen bör trycka på för att bygga perronger och stickspår vid Bygdeå och Ånäset. Vi förstår vikten av snabba tågresor för långväga resenärer, men genom att kombinera snabbtåg som endast stannar vid större stationer och pendeltåg som stannar även vid de mindre kan allas behov mötas. 

Dessutom leder fler perronger med stickspår till att kapaciteten på sträckan kan ökas för såväl passagerar- som godstrafik. Möjligheten till goda kommunikationer med snabb och trygg arbetspendling är en viktig faktor vid val av bostadsort. 

Såväl Ånäset som Bygdeå erbjuder en fantastisk tillgång till natur och fastigheter till rimliga priser. Tillgången till perronger och regelbundna tågavgångar till såväl centralort som Umeå och Skellefteå skulle göra Ånäset och Bygdeå till ett attraktivt läge för exempelvis barnfamiljer. Vilket skulle trygga en hållbar utveckling för våra byar med god tillgång till samhällsservice. 

Vid perrongerna vill vi se goda parkeringsmöjligheter med laddstationer och uppvärmda hållplatshus så att även de som bor med lite avstånd till Ånäset och Bygdeå kan nyttja perrongerna här för pendling. Med dessa förslag tryggar vi framtiden för bygden samtidigt som vi aktivt bidrar till klimatomställningen. 

Vi vill att Robertsfors tar tag i det här, satsar på, planerar för och trycker på Trafikverket för att vi ska få perronger med stickspår i såväl Ånäset som Bygdeå.