Bygg kärnkraft i Västerbotten

"Både klimatomställningen och den växande industrin ger Sverige ett ökande elbehov. Inom 20 år behöver produktionen och distributionen av el åtminstone fördubblas", skriver Liberalerna.
"Både klimatomställningen och den växande industrin ger Sverige ett ökande elbehov. Inom 20 år behöver produktionen och distributionen av el åtminstone fördubblas", skriver Liberalerna.

Både klimatomställningen och den växande industrin ger Sverige ett ökande elbehov. Inom 20 år behöver produktionen och distributionen av el åtminstone fördubblas.

Debatt 29 april 2022 07:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vindkraften har växt kraftigt, men motståndet mot utbyggnaden växer också. Även om det vore möjligt tekniskt skulle inte det accepteras att låta vindkraften växa till fem gånger sin nuvarande storlek.

Sverige behöver ny kärnkraft. I södra Sverige skulle den behövas redan idag. De skyhöga och helt oförutsägbara priserna beror huvudsakligen på att en stor del av elproduktionen försvann när regeringen – trots Liberalernas protester – lät reaktorerna stänga. 

Regeringen har inte på många år bekymrat sig över försörjningstryggheten eller de geopolitiska riskerna med att vi nu är beroende av att el alltid kan komma från grannländerna. Allt har handlat om att avveckla kärnkraften.

I norra Sverige bygger nyindustrialiseringen helt på pålitlig tillgång på fossilfri el. Det elöverskott som finns är inte så stort. Det är mer än väl inmutat av de satsningar som planeras.

Trots att det idag är förbjudet att bygga någon annanstans än där det i dag finns kärnkraft låter de sig inte begränsas. Lagar kan snabbt ändras. Den viktigaste förutsättningen för ny kärnkraft är att man har någonstans att bygga.

Ingenstans i landet är stödet för kärnkraften så starkt som i närheten av kärnkraftverken. Vid Ringhals på västkusten säger 90 procent av de tillfrågade att de har stort eller mycket stort förtroende för kraftverket. 

Kring Forsmark är siffran 88 procent. De som lever med kärnkraften förstår den och tror på verksamheten. Även här skulle kärnkraften kunna bli en god granne som bidrar till samhället.

Vi i Västerbotten bör bjuda in det nya bolaget Kärnfull för förutsättningslösa diskussioner om att bygga reaktorer här hos oss. En stabil produktion av el, värme och vätgas skulle skapa de viktigaste förutsättningarna för ny industri att etablera sig hos oss.

Att det nu finns ett företag som vill bygga kärnkraft i Sverige är goda nyheter. Vi ska inte missa chansen att dra nytta av den positiva utvecklingen.

Christina Soldan (L), gruppledare Liberalerna Skellefteå

Jens Wennberg (L), ordförande Liberalerna Skellefteå


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa