Alliansen satsar på tillväxt i hela Skellefteå

Alliansen i Skellefteå. Per Boström (KD), Christina Soldan (L), Carina Sundbom (C),  och Andreas Löwenhöök (M) .

Alliansen i Skellefteå. Per Boström (KD), Christina Soldan (L), Carina Sundbom (C), och Andreas Löwenhöök (M) .

Foto: Jenny Petersson

Debatt2022-11-22 07:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Alliansen vill med vårt förslag till kommunal budget för 2023 ta vara på de möjligheter till tillväxt och utveckling som nu finns, genom de stora industrietableringarna i kommunen. Vi vill skapa förutsättningar för tillväxt i hela Skellefteå.  

Utfallet av valet i Skellefteå blev ett ökat mandatstöd för Alliansen och ett minskat stöd för den röd-röda majoriteten. Trots detta blir det fortsatt Socialdemokraterna och Vänsterpartiet som styr kommunen, med minsta möjliga marginal. I detta politiska landskap kommer Alliansen att fortsätta vårt arbete att både vara konstruktiva och skarpa i vår oppositionspolitik. 

Inför en ny mandatperiod ska det nya kommunfullmäktige fastställa budgeten för det kommande året. Därför är budgeten som fullmäktige beslutade om före sommaren endast preliminär. 

Många av väljarnas frågor den gångna valrörelsen handlade om skolan, bostadsbyggandet, tryggheten, kommunen som arbetsgivare och framkomliga vägar. Detta verkar dock ha gått den politiska majoriteten förbi. Trots chansen att göra justeringar i den preliminära budgeten från juni föreslår majoriteten inga större omprioriteringar för att tillmötesgå behoven. Lagt kort ligger, trots fina löften under valrörelsen. 

Ett exempel på detta är underhållet av kommunens vägar. På flera håll är vägstatusen undermålig och för att komma i kapp med underhållsskulden behövs ytterligare 300 miljoner kronor. Men från S/V-majoriteten blir det i stort sett noll och intet. De närmaste fem åren vill de öka ramen för investeringarna och reinvesteringar i vägar och cykelvägar med ynka 2,8 procent (5 mnkr). Det räcker inte ens till de kostnadsfördyringar som följer av konjunkturläget. 

Alliansen prioriterar tillväxt i hela Skellefteå. Vid sidan av bättre möjligheter till bostadsbyggande och företagande kräver detta bättre vägar och cykelvägar. Vi vill se en plan för att kommunen succesivt ska åtgärda de eftersatta vägarna. Vi utökar investeringsramarna för detta område med ytterligare 80 miljoner kronor (45 %), fördelat på fem år. Det finansieras genom ett extra uttag ur bolagskoncernen. 

Härutöver prioriterar Alliansen välfärdens kärna, skolan och omsorgerna. Genom konkurrensutsättning, besparingar inom byråkratin och bortprioriteringar kan vi satsa mer på barnen, eleverna, dem som är i behov av omsorg och den personal som jobbar i dessa verksamheter. Exempelvis satsar vi närmare 38 miljoner kronor mer på skola och utbildning, jämfört med de röd-röda. 

Alliansens budgetförslag sätter fokus på utbildning, byggande och trygghet – för en hållbar tillväxt i hela Skellefteå kommun. 

Budgeten är en av kommunfullmäktiges viktigaste verktyg när det kommer till att forma kommunens framtid.
Budgeten är en av kommunfullmäktiges viktigaste verktyg när det kommer till att forma kommunens framtid.