Bromsa klimatkrisen genom förnybar el

Om man tidigarelägger vindkraftsutbyggnaden kan de sammantagna utsläppen minska med cirka 300 miljoner ton till 2030.

Sverige har fantastiska förutsättningar för billig förnybar el, som är motorn i omställningen. Inte minst kan vindkraft snabbt byggas ut, skriver bland andra Anders Wijkman, ordförande Climate-KIC.

Sverige har fantastiska förutsättningar för billig förnybar el, som är motorn i omställningen. Inte minst kan vindkraft snabbt byggas ut, skriver bland andra Anders Wijkman, ordförande Climate-KIC.

Foto: Michael Sohn/AP Photo/TT Nyhetsbyrån

Debatt2021-11-02 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Den senaste rapporten från FN:s klimatpanel visar att vädret blir alltmer extremt i takt med att den globala uppvärmningen fortsätter.

Sverige kan minska de egna utsläppen genom en snabb och kraftfull utbyggnad av förnybar elproduktion, elektrifiering av industrin och transporterna, effektiviseringar och satsningar på bland annat batterier och vätgas.

Vi har fantastiska förutsättningar för billig förnybar el, som är motorn i omställningen. Inte minst kan vindkraft byggas ut snabbt och bidra till att ge industrin tillgång till el som krävs för omställningen.

Tidsaspekten är viktig. Om man exempelvis tidigarelägger vindkraftsutbyggnaden kan de sammantagna utsläppen minska med cirka 300 miljoner ton till 2030. Det är sex gånger mer än Sveriges årliga utsläpp.

Men för att detta ska bli verklighet krävs politiskt mod och vilja:

- Utbyggnaden av elnäten måste påskyndas och tillståndsprocesserna kortas.

- Kommunerna bör får ett statligt stöd för att planera för var vindkraften bör byggas.

- Kommunerna bör få ekonomiska incitament att bidra till vindkraftsutbyggnaden.

- Svenska kraftnät måste ges möjlighet att bygga ut stamnätet i havet.

- Försvarsmakten bör underlätta vindkraftsutbyggnaden.

- Det bör införas ett mål och en inriktning för vilken mark som ska användas till större solelparker.

När coronapandemin slog till tog det mindre än ett år att få fram ett vaccin, inte de två–tre år som experterna trodde. Utvecklingen kan gå snabbt också när det gäller att hantera klimatkrisen.

Men då krävs det att regering och riksdag omgående skapar de nödvändiga förutsättningarna för en snabb utbyggnad av elproduktionen och för en snabbare elektrifiering av samhället.

Det skulle också ge Sverige ett konkurrenskraftigt elpris och bidra till att skapa en fossilfri industriproduktion och nya jobb i hela landet.

Vi hoppas att kommunerna i Västerbotten vill vara delaktiga i omställningen, bland annat genom att uppmuntra till vindkraft i kommunen. Det finns inget skäl att vänta.