Bristen på vårdplatser drabbar patienter och personal

Enligt siffror från Sveriges kommuner och regioner så har Sverige som helhet 5000 färre vårdplatser idag än år 2006.

Debatt 28 februari 2022 16:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Sverige har, enligt statistik från Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD), minst antal vårdplatser i Europa per 1000 invånare 2020. 

Den medicinska utvecklingen går framåt vilket innebär att man inte behöver ligga inne på sjukhus i samma utsträckning som man gjorde förr. 

Detta är givetvis en positiv utveckling. Men nedskärningar av vårdplatser kan inte bara förklaras av detta. Vårdplatser är dyra och kräver bemanning. Den största orsaken till att inte kunna öppna fler vårdplatser beror på brist på personal. 

Konsekvenserna av vårdplatsbristen drabbar både patienter och personal. Personal på akutmottagningen får spendera mycket av sin tid till att leta lediga platser till patienter som ska läggas in. 

Detta leder även till att patienter får ligga kvar på akutmottagningen i väntan på en ledig plats. 

Vi får rapporter om överbelagda avdelningar och utlokaliserade patienter. På grund av brist på vårdplatser läggs patienter där det finns plats och inte nödvändigtvis på den avdelning som har rätt kompetens för deras sjukdomstillstånd. 

Detta hotar patientsäkerheten och leder också till en dålig arbetsmiljö för regionens personal. Överbeläggningar skapar en ohållbar arbetsmiljö vilket gör det svårare för regionen att behålla och rekrytera personal.

Liberalerna är oerhört stolta och imponerade över den sjukvård som regionens personal ger till patienterna. 

Vi har länge ifrågasatt de stora vårdplatsminskningar som skett. 

Vi är övertygade om att för stora vårdplatsminskningar inte är någon besparing, utan istället innebär en ökad kostnad, ökat lidande för patienterna och en dålig arbetsmiljö för personalen.


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Debatt: "Vi måste se till att den fantastiska personal vi har stannar kvar och trivs med sina arbeten"

"Vi måste se till att den fantastiska personal vi har stannar kvar och trivs med sina arbeten"

Norrans stora valintervju: Markku Abrahamsson (SD) • Vill förändra staden försiktigt • Kritik mot demokratibrist • Öppnar för valfrihet • "Spenderar mycket pengar på något man inte har koll på"

Norrans stora valintervju: Markku Abrahamsson (SD) • Vill förändra staden försiktigt • Kritik mot demokratibrist • Öppnar för valfrihet • "Spenderar mycket pengar på något man inte har koll på"

Norrans stora valintervju: Per Boström (KD) • Vill ta hand om medborgarna • Om att införa ordningslärare • "Jag kommer nog att ångra det"

Norrans stora valintervju: Per Boström (KD) • Vill ta hand om medborgarna • Om att införa ordningslärare • "Jag kommer nog att ångra det"

Insändare: Kaos samtidigt som regionen går med överskott

Kaos samtidigt som regionen går med överskott

Debatt: Alliansen står för ett nytt politiskt ledarskap

Alliansen står för ett nytt politiskt ledarskap
Visa fler