Bristen på allmänläkare i Skellefteå är akut

"En annan anledning till att personal lämnat arbetet inom primärvården är införandet av en ny organisation. Vilken medfört att besluten kommer längre från medarbetarna", skriver Liberalerna.
"En annan anledning till att personal lämnat arbetet inom primärvården är införandet av en ny organisation. Vilken medfört att besluten kommer längre från medarbetarna", skriver Liberalerna.

Primärvården ska vara det naturliga förstahandsvalet när västerbottningen blir sjuk. Befolkningen i Västerbotten ökar, inte minst i Skellefteå, vilket innebär att regionen måste ha en långsiktig plan för primärvården.

Debatt 25 april 2022 06:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Nu arbetar regionen med att införa ”god och nära vård” vilket innebär att primärvården ska vara navet i sjukvården. För oss liberaler är detta i dagsläget ett omöjligt uppdrag då personalbemanning på många av regionens hälsocentraler sviktar. 

Vad beträffar bristen på allmänläkare så är läget i Skellefteå i det närmaste akut. Svårigheter med rekrytering råder också på andra håll i länet. 

En del av lösningen är naturligtvis att utöka antalet ST-platser för läkare. 

Dessvärre är det så att den tunga arbetsbelastningen inom primärvården snarare avskräcker läkare till att söka, då de får veta att det i dagsläget mest handlar om att släcka bränder i stället för att utföra ett arbete av hög kvalité. Där det finns tid för patienten och för reflektion. 

En annan anledning till att personal lämnat arbetet inom primärvården är införandet av en ny organisation, vilken medfört att besluten kommer längre från medarbetarna. Liberalerna var emot denna omorganisation just på grund av denna anledning.

Allt fler arbetsuppgifter läggs på primärvården men dessvärre följer inte pengarna med. Hälsocentralerna känner ett stort tryck på grund av den uppskjutna vården. 

Om primärvården ska vara det naturliga förstahandsvalet när man blir sjuk måste man också ha en långsiktig plan för primärvården och tydliggöra uppdraget. Svårigheter att rekrytera är inte något nytt och kostnader för hyrläkare är höga.

 Svensk distriktsläkarförening har nyligen presenterat resultatet av en enkät där man kontaktat alla Sveriges 21 regioner för att få in information om hur det ser ut med läkarförsörjningen inom primärvården. 

Jämfört med förra året är det betydligt fler regioner som har besvarat enkäten, men fortfarande är siffrorna som rapporterats från regionerna svåra att bedöma och många uppgifter saknas. 

På Svensk distriktsläkarförenings svarta lista hamnar Västerbotten och Norrbotten då man inte redovisat en enda siffra. Från föreningens sida tolkar man det som att regionerna uppenbarligen inte har ambitionen att ha koll på hur många läkare de har. 

Vi liberaler anser att det är viktigt att västerbottningen ska kunna välja sin läkare och hälsocentral men dessvärre är det inte möjligt med fast läkarkontakt när det råder brist på personal. 

Maria Lundqvist-Brömster, regiongruppledare (L)


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa