Brist på klimatsmart politik drabbar skogsägare

”Trädens förmåga att fånga in koldioxid från luften och binda det i träd och mark är det bästa sättet vi har idag att minska halten koldioxid i luften och minska klimatförändringen.”
”Trädens förmåga att fånga in koldioxid från luften och binda det i träd och mark är det bästa sättet vi har idag att minska halten koldioxid i luften och minska klimatförändringen.”

Nyligen samlades tjänstemän från EU i Skellefteå för att diskutera skogspolitik. Det blev ytterligare ett tillfälle för Sverige att visa upp en skönmålad bild av det svenska skogsbruket.

Debatt 14 juni 2023 05:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Skogsindustrin har en viktig roll att tillhandahålla byggmaterial och fossilfria produkter. Men det skogsbruk som bedrivs idag är inte hållbart, det säger Sveriges egna expertmyndigheter. 

Nyligen antogs mål i EU om att öka kolinlagringen i skogen. Trädens förmåga att fånga in koldioxid från luften och binda det i träd och mark är det bästa sättet vi har idag att minska halten koldioxid i luften och minska klimatförändringen. Samtidigt har nettoinbindningen av koldioxid i svensk skog och mark minskat de senaste åren till följd av att skogarna växer sämre samtidigt som avverkningarna ökat.

Trots detta har den svenska regeringen arbetat hårt för att försvaga EU-förordningen som innehåller mål om kolinlagring i skogen. Och även om regeringen sade sig vara nöjd med dessa "kompromisser" valde de sedan som ett av ytterst få länder, att inte rösta för förslaget. Förordningen antogs trots regeringens motstånd och Sverige har därmed glädjande nog ett bindande klimatmål för ökat kolinbindning i skog och mark. 

Regeringen saknar dock politik för att öka inlagringen av kol i skogen. Skogsägare som idag vill skydda sin skog kan inte göra det för att regeringen inte avsatt tillräckligt med pengar till det. Politiska förutsättningar behöver komma på plats som ger affärsnytta för mer cirkulär ekonomi, resurseffektiva lösningar och nya brukningsmetoder. Regeringens avsaknad av politik sätter svenska skogsägare och skogsindustrin i en svår sits när klimatmålen för ökad kolinbindning ska nås.

Att bruka skogen hyggesfritt lyfts allt oftare fram som ett sätt att fortsätta ta ut virke ur skogen utan att få de stora koldioxidutsläpp och påverkan på naturen som en kalavverkning medför. I Skellefteå har Miljöpartiet föreslagit att öka andelen hyggesfri avverkning betydligt. I Luleå kommun togs nyligen beslutet att övergå till hyggesfritt skogsbruk. Allt fler privata skogsägare är också intresserade av att bruka sin skog hyggesfritt. 

I EU tas nu många förslag fram för att öka kolinbindningen och stärka den biologiska mångfalden i skogen. Mot den bakgrunden måste den nationella politiken leverera förutsättningar för skydd och restaurering av natur samt för svenska skogsägare och skogsindustrin att få affärsnytta i ett mer hållbart brukande av skogen.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa