Brist på klimatanpassning leder till underskott

Malå var en av de kommuner i Västerbotten som drabbades hårt av stormen Hans. Även Norsjö och Sorsele drabbades av stora arealer nerblåst skog. Malå står nu för första gången på många år med ett ekonomiskt underskott, och kommunledningen menar att stormen är en av anledningarna.

”Det minskade anslaget som regeringen och Sverigedemokraterna lägger på klimatanpassning kommer att leda till att vi skjuter allt snabbare växande problem framför oss.”

”Det minskade anslaget som regeringen och Sverigedemokraterna lägger på klimatanpassning kommer att leda till att vi skjuter allt snabbare växande problem framför oss.”

Foto: Lennart Enkvist

Debatt2023-10-16 08:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det blir allt mer tydligt hur klimatförändringarna leder till extrema väderhändelser som drabbar människor, djur och våra uppbyggda samhällen. Det har eskalerat i hög takt, vi ser tecken på detta flera gånger varje år. Bara den här sommaren i norra Sverige har Åre drabbats hårt av översvämningar, på många håll i Västerbotten har torka och för mycket regn försvårat möjligheterna till goda skördar och såklart stormen som tog hundratusentals kubikmeter skog. Vi har inte lyckats bromsa klimatförändringarna tillräckligt för att inte drabbas av detta. Och temperaturen på jorden fortsätter att stiga. Ju mindre skog vi har som tar hand om koldioxiden i atmosfären och ju mer koldioxidmättade våra hav blir desto snabbare kommer uppvärmningen att ske, och desto fler och mer extrema väderfenomen kommer vi att behöva ta hand om. 

I dagsläget är det svårt för enskilda kommuner att förbereda sig eller hålla sig med kompetens som skulle räcka för att undvika stora skador vid extremväder. För små kommuner är detta näst intill en omöjlig uppgift. Det är därför en förutsättning att staten lägger pengar på att stötta kommunernas arbete i att utveckla och möjliggöra kompetens som kan förebygga skador vid extremväder. 

Vi ifrågasätter om regeringen och Sverigedemokraterna ser det allvar som krävs för att stötta kommunerna i det här arbetet. Särskilt eftersom de kapar anslaget till klimatanpassning med en tredjedel, när det skulle behöva växlas upp rejält. Det minskade anslaget som regeringen och Sverigedemokraterna lägger på klimatanpassning kommer att leda till att vi skjuter allt snabbare växande problem framför oss. Fler kommuner måste förstå på vilken nivå anpassningsarbetet måste göras, och då måste staten peka ut en tydlig riktning. 

Regeringens låga nivå när det kommer till klimatanpassning drabbar kommuner runt om i landet som vill ta större ansvar och som inte ekonomiskt mäktar med det, men framför allt är den låga nivån ett stort svek mot renskötande samer, skogsägare, jordbrukare, näringsidkare och turistverksamheter. De har inte en chans att ensamma skydda sig mot de väderhändelser som orsakas av klimatförändringarna. I Miljöpartiets skuggbudget lägger vi 3,7 miljarder på just detta område för vi vet att det behövs stora insatser för att inte människor och djur så uppenbarligen ska fara illa.