Bredband åt alla – även glesbygden i Norrland

I takt med att Telia klipper kopparnätet kommer allt fler att bli utan kontaktmöjligheter med omvärlden. 2026 står ett stort antal invånare i Norrland utan förbindelse om inte särskilda statliga satsningar görs.

Debatt 1 juni 2022 22:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Bredbandsutbyggnaden och utbyggnaden av mobilnäten kommer inte heller nå alla norrlänningar med den nuvarande finansieringsmodellen.

Det digitala utanförskapet kommer därför att fortsätta att öka i Norrland.

Vi ser det som helt nödvändigt att staten tar ett större ansvar och också finansierar huvuddelen av utbyggnaden av bredband och mobila nätet i det glesbefolkade Norrland och att den satsningen skall utgå ifrån behoven hos de som bor/verkar längst bort från de nuvarande näten.

Vi kräver därför utökade statliga ekonomiska satsningar på utbyggnad av bredband och mobilnät i glesbygd. 

Glenn Berggård, gruppledare Vänsterpartiet Region Norrbotten

Elin Hoffner, gruppledare Vänsterpartiet Region Jämtland Härjedalen

Jonas Karlberg, gruppledare Vänsterpartiet Region Västerbotten

Nina Orefjärd, gruppledare Vänsterpartiet Region Västernorrland


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa