Bredare perspektiv kan göra Sverige globalt ledande

”Det räcker inte att byta ut förbränningsmotorn och bensintanken mot elmotorer och batterier. Vi måste börja ställa fundamentala frågor kring vad transporter är.”
”Det räcker inte att byta ut förbränningsmotorn och bensintanken mot elmotorer och batterier. Vi måste börja ställa fundamentala frågor kring vad transporter är.”

Svenska företag har en unik förmåga att utveckla komplexa produkter där många högteknologiska delar sätts ihop till en komplex helhet i avancerade system. För den gröna omställningen är detta en enorm potential om vi använder vår kompetens rätt samt utvecklar en vision om vad vi vill och kan bidra med.

Debatt 1 februari 2024 04:45
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Många blickar riktas nu mot den samhällsomvandling som sker i norra Sverige. Fokus ligger på elektrifieringen men mycket annat pågår också, exempelvis satsningar på fossilfritt stål. Men perspektivet behöver bli än bredare för att vi fullt ut ska lyckas i omställningen.

För att klara klimatmålen och stoppa förlusten av biologisk mångfald räcker det inte med lite småjusteringar här och där. Det är en betydligt djupare och mer omfattande omställning som krävs. Vi behöver förändra människans förhållande till naturen.

Under de senaste 50 åren har människan förändrat 75 procent av jordens landyta och starkt påverkat 85 procent av våtmarkerna. Vi måste börja se oss själva som en del av natur istället för någon som står utanför och tömmer systemet på sådant som kortsiktigt gynnar oss.

För att klara detta krävs innovation på samhällsnivå. Detta betyder att vi måste tänka nytt kring hur teknologi, samhälle och människan påverkar varandra. Det räcker inte att byta ut förbränningsmotorn och bensintanken mot elmotorer och batterier. Vi måste börja ställa fundamentala frågor kring vad transporter är, vilket behov vi har av transporter och hur hela transportsystemet kan omvandlas. En omställning bort från fossila bränslen får inte medföra att vi minskar vårt avtryck på ett ställe, men ökar det på andra. Vår totala påverkan på miljön måste minska.

En omställning av dessa proportioner kräver att alla samhällsaktörer medverkar och driver på i samma riktning. Här har svenskt näringsliv en unik möjlighet att ta en global ledarposition.

Svensk ingenjörskonst karakteriseras av design och teknikutveckling på hög systemnivå. I Sverige utvecklas person- och lastbilar, telekommunikationssystem, mediciner, och avancerade försvarssystem som JAS Gripen. Dessutom finns i Sverige en förmåga att samverka med statliga aktörer, ett klassiskt exempel är utvecklingen av mobiltelefoni där Ericsson och dåvarande Televerket samarbetade. Det är inte många länder som kan konkurrera med Sverige i detta.

Det är just denna förmåga att innovera på hög systemnivå som krävs för att samhället på ett mer genomgripande sätt ska kunna ställas om och i det måste staten också spela en mycket mer aktiv roll. Historiskt har staten ofta spelat en central roll som innovationsmotor, låt oss utnyttja den möjligheten igen!


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa