Bostadsutmaningen kräver kreativa lösningar

Beslutet kring studentbostäderna är ett initiativ av många där Skebo jobbar hårt för att frigöra fler bostäder.

Debatt 23 juni 2021 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det är speciella tider i Skellefteå.

Vi ska växa på rekordtid.

För det behövs det bostäder och här är Skebo en möjliggörare. Men det krävs att vi gör saker på nya sätt för att ta vara på möjligheterna.

Det är en svindlande tanke, men om åtta år kan Skellefteå ha ökat sin befolkning med 16 000 personer. Det är lika många som i dag bor i Ursviken, Skelleftehamn, Bureå, Kåge, Byske, Boliden och Burträsk.

Det är en unik utmaning och som samhällsaktör behöver Skebo höja blicken och se till utvecklingen i stort.

Det är bakgrunden till beslutet att uppföra tillfälliga studentlägenheter på Campus. Studenter som just nu bor på Anderstorp erbjuds flytta dit, eller till våra studentbostäder på Villagatan och Staregatan.

Vår ambition är att Skellefteå, precis som tidigare, ska erbjuda attraktiva boendealternativ för studenter.

Lösningen säkrar inte bara studentboendegarantin utan frigör också 88 fullstora lägenheter. Här har kommunen, Skebo och Heimstaden agerat snabbt för att hitta en lösning. Tanken är att den ska stå klart redan i augusti.

Vi förstår att studenterna kan känna tveksamhet inför detta. Men i det här läget är vår bedömning att lägenheterna gör större nytta om de används som permanenta bostäder.

Vi vill betona helheten och mixen av bostäder som behövs. Beslutet kring studentbostäderna är ett initiativ av många där Skebo jobbar hårt för att frigöra fler bostäder till det snabbväxande Skellefteå. Varje ny bostad räknas.

Just nu har vi nyproduktioner i centrala Skellefteå och i Kåge. Totalt ger de projekten 268 lägenheter.

Under förra året genomförde vi flera affärer för att bidra till fler bostäder.

Ett bra exempel är kvarteret Kapella, där vi hittade en lösning mellan Dahlgrens Invest och HSB, som mynnar ut i att HSB köper byggbar mark av oss för att uppföra bostadsrätter plus att vi har kvar byggbar mark på andra sidan kvarteret.

Fem nya höghus och 300 lägenheter betyder mycket för stadskärnan och utbudet.

Men den enskilda affär som kommer att ge flest bostäder var försäljningen av Skebos lägenheter på Morö Backe till Samhällsbyggnadsbolaget (SBB) där SBB:s löfte om nyproduktion av 1 500 lägenheter blir särskilt betydelsefullt.

Vi behöver vara många aktörer som bygger. Skebo kommer att fortsätta att tänka utanför boxen och vara kreativa.

Som ett resultat av affärerna har Skebo nu ekonomiska muskler att öka nyproduktionstakten väsentligt de kommande åren.

Det behövs för att möta den stora befolkningstillväxt som vi står inför.


Ämnen du kan följa
Läs mer!

Stor investering vid Anderstorg • Park, torg, parkering • Plats för 400 bostäder

Stor investering vid Anderstorg • Park, torg, parkering • Plats för 400 bostäder

Nytt sätt att boka småhustomter på gång i Skellefteå – tävlar inte bara på tid • I områden med högt tryck

Nytt sätt att boka småhustomter på gång i Skellefteå – tävlar inte bara på tid • I områden med högt tryck

Får bygga hyreshus i Bureå – trots att det borde vara en offentlig lokal på tomten

Får bygga hyreshus i Bureå – trots att det borde vara en offentlig lokal på tomten

Kritik mot Skebos nya hyreshus: ”Byggs för tätt, det här är inte vad Boliden behöver”

Kritik mot Skebos nya hyreshus: ”Byggs för tätt, det här är inte vad Boliden behöver”

Politiker i Skellefteå håller med Sverigedemokraterna: Det behövs en ny policy

Politiker i Skellefteå håller med Sverigedemokraterna: Det behövs en ny policy
Visa fler